5

Strengere vaders, agressievere zonen

Effect op meisjes niet gevonden

Een ongehoorzame zoon wordt door zijn ouders meer fysiek aangepakt dan een ongehoorzame dochter. Maar fysiek straffen leidt op den duur juist tot agressiever gedrag.

Dat blijkt uit het onderzoek van pedagoog en bioloog Joyce Endendijk van de Universiteit Leiden, waarop zij op 21 april is gepromoveerd. Uit de overzichtsstudie die ze uitvoerde op basis van 126 bestaande onderzoeken, bleek dat vaders en moeders jongens vaker commanderen, dreigen en fysiek straffen dan meisjes.

Om te weten te komen wat dat voor effect heeft, bezocht Endendijk vier jaar lang jaarlijks 390 gezinnen met twee kinderen. Daaruit bleek dat een dergelijke fysieke aanpak een negatief effect kan hebben op het kind. Ze zag dat jongens in de loop der tijd agressiever gedrag gaan vertonen wanneer zij fysiek door hun vader zijn aangepakt. De Universiteit Leiden schrijft op haar website:

De verschillende behandeling van jongens en meisjes kan volgens Endendijk verklaard worden vanuit het idee dat ouders – en met name vaders – de opvoeding van hun kroost aanpassen aan de rollen die zij later gaan innemen in de maatschappij. Bij zoons worden kenmerken aangemoedigd die traditioneel passen bij de mannelijke rol van kostwinner, zoals dominantie en assertiviteit, terwijl bij dochters kenmerken worden aangemoedigd die passen bij de vrouwelijke verzorgende rol, zoals behulpzaamheid en vriendelijkheid.

Volgens Endendijk is dit een onbewust proces:

We zien namelijk dat vaders met traditionele ideeën over gender, jongetjes en meisjes daar onbewust naar behandelen. Deze bevindingen wijzen op een proces waarin genderstereotypen leiden tot een verschillende behandeling van zoons en dochters door vaders. Dit leidt vervolgens tot genderverschillen in gedrag van kinderen. Gezien het onbewuste karakter van dit proces is het van belang ouders daarover voor te lichten, zeker als de verschillende opvoeding van jongens en meisjes leidt tot negatieve uitkomsten.

CC Foto: Shavar Ross.com 

Geef een reactie

Laatste reacties (5)