104

Strijd om voedsel verhardt

Voedselprijzen stijgen tot recordhoogte in 2030 ... Oxfam Novib: 'We slaapwandelen naar een vermijdbare crisis' ... Het aantal mensen dat honger lijdt zal het miljard overstijgen ... 'Schaf biobrandstoffen af'

De voedselprijzen waren nog nooit zo hoog, maar het ziet er niet naar uit dat de vooruitzichten beter worden. Oxfam Novib luidt de noodklok. Volgens berekeningen zal de voedselprijs in 2030 verdubbeld zijn omdat de prijzen van de belangrijkste gewassen met 120 tot 180 procent blijven stijgen.

De gestegen vraag naar voedselgewassen, lagere oogstopbrengsten en de klimaatverandering zullen zorgen voor een verdubbeling van de voedselprijs.

Het voedselsysteem staat onder intense druk door klimaatverandering, ecologische achteruitgang, bevolkingsgroei, stijgende energieprijzen en de stijgende vraag naar vlees en zuivelproducten”, aldus Oxfam in haar rapport ‘Growing a better future’.

In 2030 zal de wereldpopulatie met een derde zijn gestegen van 6,9 miljard naar 9,1 miljard. De vraag naar voedsel zal dan rond die tijd met 70 procent zijn toegenomen. Tegelijkertijd zal de klimaatverandering zorgen voor extreme droogte en overstroming die een flinke weerslag zullen hebben op de landbouwgrond. 

De voedselprijzen waren de afgelopen twintig jaar nog nooit zo hoog. Als gevolg daarvan braken op talrijke plekken voedselrellen uit. Oxfam vreest dat de gevolgen desastreus zijn als er nu niets gebeurt. Over de hele wereld lijden zo’n 925 miljoen mensen honger. Als de voedselprijzen verdubbelen worden dat er zeker een miljard.

“Als je dit als een crisis beschouwt, dan zal er als er niets verandert binnen dertig jaar sprake zijn van een catastrofe”, zegt Oxfam-beleidsadviseur Gonzalo Fanjul in Trouw.

De huidige cijfers zijn op dit moment al schrikbarend:

– In Guatemala verkeren 860.000 mensen in zogenaamde ‘voedsel-onzekerheid’. Door een gebrek aan investeringen produceren lokale boerderijen niet genoeg voedsel, waardoor het land zeer afhankelijk is van import.
– Inwoners van India spenderen verhoudingsgewijs dubbel zo veel van hun inkomen aan voedsel als Britten.
– In oostelijk Afrika leven door aanhoudende droogte momenteel acht miljoen mensen onder chronisch voedseltekort. Vooral vrouwen en kinderen zijn het slachtoffer.

Oxfam woordvoerder Barbara Stocking zegt tegen de BBC dat het hele voedselsysteem op de schop moet ‘als we de uitdagingen van klimaatverandering, stijgende voedselprijzen en de schaarste aan land, water en energie willen overwinnen’.

We slaapwandelen naar een vermijdbare crisis, één op de zeven mensen heeft dagelijks honger, terwijl er meer dan genoeg voedsel voor iedereen wordt geproduceerd.

Volgens Oxfam moeten overheden snel maatregelen nemen. Zoals het tegengaan van speculatie met voedsel.

Te lang hebben regeringen de belangen van grote bedrijven en machtige elites gesteld boven de belangen van de zeven miljard van ons die voedsel produceren en consumeren”, schrijft Oxfam-directeur Jeremy Hobbs.

Ook moeten regeringen beginnen met het aanleggen van reserves en stoppen met het promoten van biobrandstof. Zo’n 40 procent van de Amerikaanse maisoogst wordt gebruikt voor brandstof in plaats van voor voedsel. Ook kunnen bedrijven beter investeren in kleine boerenbedrijven die door vrouwen worden gerund in plaats van grote bedrijven. Oxfam legt een groot deel van de schuld bij graanhandelaren die de handel in graan voor negentig procent in handen hebben.

Volkskrant: ‘Voedselprijzen in 2030 verdubbeld’, oproep tot actie

cc-foto: Flydime

Geef een reactie

Laatste reacties (104)