30

‘Student is geen proefkonijn’

Nieuw experiment: bij te weinig punten kunnen studenten nu ook in het tweede jaar negatief bindend studieadvies krijgen

Studenten die niet presenteren mogen na het eerst jaar niet verder studeren. Universiteiten en hogescholen doen mee met een experiment waarin studenten die het niet goed doen in het tweede studiejaar een bindend studieadvies krijgen.

De proef start na de zomervakantie met studenten die dit  jaar aan hun studie beginnen. Het experiment is nu nog klein: de Universiteit Leiden, de Rietveldacademie, de TU Delft en het Amsterdam University College voeren het bindend studieadvies in het tweede collegejaar in.

Nu mogen instellingen voor het hoger onderwijs alleen in het eerste jaar studenten wegsturen als ze niet genoeg studiepunten halen. In de praktijk blijkt dat sommige studenten na dat eerste jaar hun studie laten versloffen, omdat de druk om te presteren opeens niet meer aanwezig is. Amsterdam University College gaat de proef het strengst uitvoeren: studenten moeten daar al hun studiepunten halen, anders is het afgelopen.
De studentenvakbond LSVB vindt de invoering van een tweede adviesmoment ‘geen goed idee’. Studeren draait alleen nog maar om punten halen, zegt de bond, terwijl een student juist door activiteiten naast de studie een goed wetenschapper kan worden.
Volgens minister Bussemaker van Onderwijs hebben ook al “heel wat instellingen” laten weten dat ze in 2014 met een proef met bindend studieadvies in het tweede jaar willen beginnen.
De plannen van Bussemaker hebben al eerder tot discussie geleid. in de Tweede Kamer. Kamerleden vragen zich af of de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet in gevaar komt als steeds meer instellingen een bindend studieadvies in het tweede jaar invoeren. De PvdA diende een motie in waarin werd voorgesteld dat niet meer dan tien procent van alle studenten met zo’n ‘bsa’ te maken zou mogen krijgen.
Ongeveer vijfduizend studenten zullen volgend jaar onder de regels van het experiment vallen. Universiteiten en hogescholen moeten wel de studiebegeleiding verbeteren, de kwaliteit van de docenten verhogen en meer lesuren aanbieden, vindt Bussemaker. Het experiment duurt zes jaar.

Op de website van het Leids Universitair weekblad Mare wordt kritisch gereageerd op het experiment. Ivar Abas, bestuurslid van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen in Delft, schrijft in een stuk met de titel “wij zijn geen proefkonijnen”:

Het bindend studieadvies is oorspronkelijk ingevoerd om de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Een student die in zijn eerste jaar 45 ects (studiepunten, red) haalt, heeft bewezen te beschikken over de juiste capaciteiten om de studie succesvol af te ronden. Deze student zou dus niet blootgesteld moeten worden aan een experiment waarin hij of zij in het tweede jaar alsnog weggestuurd kan worden.

Een bsa in het tweede jaar is een desastreuze maatregel voor studenten en hoort niet thuis op een technische universiteit. Het is de zoveelste maatregel die wordt genomen om geforceerd het studierendement omhoog te gooien. Het zorgt voor minder ontwikkelde studenten, en studenten lopen onnodig het risico straks in hun tweede jaar als nog te worden weggestuurd.

CC foto: Studievereniging i.d.

Geef een reactie

Laatste reacties (30)