Laatste update 14:23
27

Studentenbonden stellen ultimatum: Schaf leenstelsel af, anders ‘verstorende acties’

Studentenvakbonden hebben de formerende partijen een ultimatum gesteld: als er niet vóór 26 oktober om 12.00 uur een harde toezegging in een regeerakkoord is over de afschaffing van het leenstelsel, volgen er ‘verstorende acties’. Dat zegt een woordvoerder tegen het AD.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige maand sprak een Kamermeerderheid uit dat er een einde moet komen aan het leenstelsel. De VVD stemde als enige partij tegen. Alleen, de motie van ChristenUnie en CDA was een zogenaamde ‘spreekt uit’-motie waarin feitelijk niet meer stond opgenomen dan een voornemen de basisbeurs weer in te voeren. Hoe en wanneer blijft vooralsnog volledig in het midden.

Dat vrijblijvende voornemen is bij lange na niet voldoende voor de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Zij willen concrete toezeggingen en wel snel. AD schrijft:

Volgens de bonden moet het rapport van het SER Jongerenplatform ‘Studeren zonder druk’ gebruikt worden als basis voor het nieuwe studiefinancieringsstelsel. Daarin staat het voorstel voor een ruimere aanvullende beurs, de herinvoering van een generieke beurs en een compensatieregeling voor de huidige studenten.

Komen de formerende partijen niet op tijd met concrete voorstellen, dan gaan de bonden over tot acties. Hoe die eruit zien, laten ze nog niet weten: ‘Maar we voeren de druk op en ze zullen het niet leuk vinden.’

Geef een reactie

Laatste reacties (27)