71

SVB dwong critici tot promotie-actie

Wie PGB-geld wilde ontvangen moest positieve tweets de wereld insturen ... Van Rijn verbijsterd over werkwijze ...  Klijnsma: 'Dit zal niet meer gebeuren'

PGB staat voor Pyongyang Geeft Bevelen, zo lijkt het althans na het relaas van directrice Beelen van het Zorghuis in Deurne. De SVB wilde haar alleen achterstallig PGB-geld uitbetalen als ze beloofde dat ze positief over de overheidsinstelling zou twitteren.

Staatssecretaris Klijnsma vindt de de pgb-afspraken met woonzorgcentrum in Deurne onacceptabel. De directrice van het zorgcentrum werd de mond gesnoerd. Er mocht niets negatiefs of misleidends over de SVB gezegd worden, anders zou er geen contract volgen. Volgens de staatssecretaris is het niet ongewoon om geheimhouding te vragen bij het afsluiten van een contract, maar moet dat beperkt blijven tot de inhoud van het contract. Klijnsma belooft dat dit soort afspraken niet meer voor gaan komen.

Eerder:

De NOS onthult de schokkende praktijk die eens te meer de incompetentie van de SVB aantoont. Beelen dreigde de SVB met juridische actie tegen de SVB omdat de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het uitkeren van PGB-vergoedingen aan zorgverleners haar verplichtingen niet nakwam. De SVB deed daarop een bizar voorstel dat zo uit een dictatuur afkomstig lijkt:

Om een kort geding te voorkomen trof de SVB een schikking, waarin geheimhouding werd afgesproken. Directrice Nicky Beelen van het Zorghuis in Deurne beloofde daarin ook dat ze niets negatiefs of misleidends over de SVB zou publiceren. Beelen, die actief is op Twitter, moest van de SVB toezeggen dat ze uitsluitend zou twitteren met de mededeling “Probleem tot onze tevredenheid opgelost! #pgbalarm”.

Beelen voelde zich met de rug tegen de muur gezet: “We hebben als bedrijf heel weinig keus, we hebben het geld nodig, zo simpel is het. Ik moet wel mijn personeel kunnen betalen elke maand.”

Staatssecretaris Van Rijn neemt afstand van de werkwijze en verklaart er niets van te weten. GroenLinks-Kamerlid Voortman eist opheldering: “Kennelijk is de SVB meer bezig met het voorkomen van negatieve publiciteit dan met het oplossen van de problemen die mensen door toedoen van de SVB hebben.” Woensdagavond spreekt de Kamer opnieuw over de PGB-ellende.

Geef een reactie

Laatste reacties (71)