60

Tabakslobby instrueerde De Jager

Nederland veranderde standpunt over Europese regels voor tabaksindustrie na druk lobby

In 2009 heeft Nederland haar standpunt over Europese regels voor tabaksbelastingen gewijzigd, onder druk van de tabakslobby. Toenmalig staatssecretaris Jan Kees de Jager zwichtte onder de druk. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer, meldt Nu.nl.

In het rapport staat omschreven hoe tussen september 2008 en april 2009 ‘een tabaksfabrikant’ minimaal 9 keer pleitte voor het wijzigen van het standpunt van Nederland. Europa onderhandelde destijds over de toelaatbaarheid van minimumprijzen voor sigaretten. Nederland en de Europese Commissie stonden hier sceptisch tegenover; het zou ingaan tegen de interne marktregels en duurdere sigaretten beschermen.

Nadat De Jager in maart 2009 een aantal vertegenwoordigers van de fabrikant ontmoette, veranderde het Nederlandse standpunt echter van ‘sceptisch’ naar ‘neutraal’.

Nu.nl schrijft:

Uit het rapport van de Rekenkamer, waarin onderzoek is gedaan naar bestrijding van accijnsfraude in Nederland, blijkt verder dat de tabaksbranche toegang heeft tot informatie over de posities van EU-landen in onderhandelingen en zelfs over de vertrouwelijke uitkomsten daarvan.  Volgens de Rekenkamer is de branche in dat opzicht vaak beter geïnformeerd dan het Nederlandse parlement

Ook huidig demissionaire minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, krijgt vaak kritiek op haar banden met de tabakslobby. Deze zou druk uitoefenen op besluiten van de Nederland. Schippers krijgt tegenwoordig zelfs de bijnaam ‘minister van tabak’. Zelf ontkent ze ooit persoonlijk vertegenwoordigers van de tabaksindustrie te hebben ontvangen.

Geef een reactie

Laatste reacties (60)