4

Tbs-kliniek De Rooyse Wissel weer in opspraak

Na eerdere schandalen blijkt dat corrupte medewerkers patiënten helpen aan verboden middelen

Het is voor de bewoners van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum makkelijk om aan drugs, sigaretten, mobiele telefoons en zelfs messen te komen, blijkt uit een reportage dat het
EO-programma Dit is De Dag woensdag zal uitzenden.


De beelden van de uitzending hebben de bewoners van de kliniek voor een deel zelf gemaakt met hun telefoon. Opmerkelijk, want niet alleen is het hebben van een mobiele telefoon verboden ook het zelfgekozen contact met de buitenwereld. Op de beelden is te zien dat een bewoner grote vleesmessen heeft. Ook zijn er in de kliniek heroïne, cocaïne, xtc-pillen en hasj aanwezig.

De bewoners maken zich zorgen om hun veiligheid en klagen over de zorg binnen hun instelling. Volgens hen werken er drie corrupte medewerkers in de kliniek die helpen de patiënten aan verboden middelen te komen.

De kliniek geeft in een schriftelijke reactie toe dat het inderdaad voorkomt dat er spullen worden gevonden, maar dat de veiligheid niet in het geding is:

Ondanks het feit dat de richtlijnen over wat wel en niet geoorloofd is zeer helder zijn, worden tijdens onze controles zo nu en dan zaken zoals hiervoor genoemd aangetroffen. Het is inherent aan een deel van onze doelgroep, gelet op het onvrijwillige verblijf en de vastgestelde stoornis, dat getracht wordt de opgelegde kaders, regels en structuren te ondermijnen of te omzeilen.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft De Rooyse Wissel altijd voldaan aan de hoge eisen die het ministerie stelt aan tbs-klinieken om de veiligheid te waarborgen:

Het ministerie heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit die de Rooyse Wissel levert. De Rooyse Wissel heeft naar aanleiding van recente berichten in de media de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J) en de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) uitgenodigd om te oordelen over de veiligheid en het behandelklimaat in de kliniek. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wacht de bevindingen van de inspectie af. Het onderzoek van de IGZ en de IV&J – dat op dit moment nog steeds loopt- ziet de Rooyse Wissel met vertrouwen tegemoet.

De Inspectie Gezondheidszorg laat weten dat het onderzoek inderdaad nog loopt. Pas als het is afgerond komen zij met een inhoudelijke reactie. Maar zij zullen “alles wat als nieuwe relevante informatie naar voren komt meenemen in het onderzoek”.

Eerder dit jaar kwam de kliniek al in opspraak na een artikel van Vrij Nederland over verwaarlozing in De Rooyse Wissel.

Woensdagavond zendt de EO de reportage om 21:30 uur op Nederland 2 uit.

cc-foto: still uit NOS-journaal
NOS: EO toont misstanden tbs-kliniek

Lees ook op Joop: Verwaarlozing en machtsmisbruik in tbs-kliniek

Geef een reactie

Laatste reacties (4)