44

Te hoge zorg- en huurlasten steeds vaker oorzaak betalingsproblemen

Nibud waarschuwt: meer dan kwart Nederlanders met betalingsachterstand heeft te hoge vaste lasten

Het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, trekt met het onderzoeksrapport Geldzaken in Praktijk 2015, aan de bel, omdat er een verschuiving is van oorzaken waarom Nederlanders met betalingsproblemen kampen. Vooral hogere zorgkosten en hoge vaste lasten, zijn het probleem.

Drie jaar geleden noemde slechts 10 procent van de consumenten met een betalingsachterstand de hoge zorgkosten als reden, nu is dat 22 procent. In 2012 noemde 15 procent van de consumenten te hoge vaste lasten als reden, nu is dat meer dan een kwart, ruim 27 procent.

Het Nibud waarschuwt de politiek met het rapport, omdat de verdubbeling verontrustend is. Betalingsproblemen als gevolg van laksheid of een slordige administratie, zijn niet zo moeilijk op te lossen, maar een te laag inkomen tegenover te hoge vaste lasten, niet.

Bovendien zijn het veelal uitkeringsgerechtigden die aan de grens zitten van hun financiële mogelijkheden, meldt het Nibud. Driekwart van hen komt moeilijk rond, terwijl dat in 2012 nog 69 procent was.

In totaal loopt twee op de vijf huishoudens achter met zijn betalingen. Eén op de vijf heeft ernstige betalingsproblemen. Dat aantal is ongeveer gelijk gebleven met drie jaar geleden.

Uit een ander onderzoek, van het ministerie van Sociale Zaken, bleek onlangs nog dat 20 procent van de Nederlandse huishoudens te maken heeft met risicovolle of zelfs problematische schulden. Slechts een klein deel stapt naar de schuldhulpverlening, voor hulp bij het oplossen van de financiële problemen.

De uitkomsten van het Nibud-rapport zijn wat dat betreft niet verrassend. Het ministerie concludeerde in het eigen rapport ook dat de aard van de schulden veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren en dat het nu in veel gevallen gaat om rekeningen die niet meer betaald kunnen worden en zich zodoende opstapelen

Trouw: Opstapelende rekeningen door zorgkosten

cc-foto: Travis Seitler

Geef een reactie

Laatste reacties (44)