30

Te lage cijfers? Geen subsidie

Gemeente Rotterdam voert prestatie-eisen in voor scholen. Cito-score en examencijfers worden bepalend

De gemeente Rotterdam heeft samen met alle schoolbesturen in de stad prestatieafspraken gemaakt voor het huidige leerjaar. Als een school deze niet geheel nakomt, zal het stadhuis aandringen op verbeteringen. Mocht dat geen effect hebben, dan kort de gemeente uiteindelijk de subsidie of zet die stop.

De gemeente gaat een school voornamelijk beoordelen op de resultaten van bestaande toetsen en examens. Vooralsnog beperkt dit zich tot de Cito-toets in het basisonderwijs en het centraal schriftelijk eindexamen in het voorgezet onderwijs. De komende jaren komen er meer wettelijk verplichte toetsen bij.

Wethouder Hugo de Jonge (CDA, onderwijs) zegt dat de noodzaak ‘op kwaliteit te sturen’ groter is dan ooit. De schoolresultaten in Rotterdam lopen al jaren achter op de rest van het land. Daarnaast wordt de stad geconfronteerd met zeer zware bezuinigingen: ruim een half miljard euro in deze collegeperiode.

We kunnen het ons niet veroorloven euro’s uit te geven zonder te weten waar het toe leidt. Het resultaat telt.

De gemiddelde Cito-score in Rotterdam is het afgelopen jaar licht verbeterd, van 531,2 naar 531,9. Dat cijfer moet in 2014 op 534 liggen, een punt onder het landelijk gemiddelde. Leerlingen die in Rotterdam examen in het voortgezet onderwijs doen, scoren gemiddeld voor Nederlands een 6,2 en voor wiskunde een 6,1.

De gemeente wil dat het cijfer voor beide vakken met 0,2 stijgt. De wethouder benadrukt dat de afspraken met schoolbesturen verschillen. In het welgestelde Hillegersberg ligt de lat hoger dan voor een school in een achterstandswijk op Zuid.

Trouw: School moet scoren voor subsidie

Foto cc: Gerard Stolk

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (30)