29

Te weinig aandacht voor kinderen in asielprocedures

17149526226_cda2479a66_zAsielkinderen in Nederland moeten soms jaren wachten op duidelijkheid over een mogelijke verblijfsvergunning nadat ze in Nederland zijn aangekomen. Dat kan niet langer zo, stellen PvdA en GroenLinks dinsdag in een nieuw wetsvoorstel. Beide partijen vinden dat er te weinig aandachtig is voor het belang van asielkinderen met alle traumatische gevolgen van dien.

Nu is het zo dat de ouders van de kinderen een asielaanvraag indienen als ze in Nederland komen, maar PvdA en GroenLinks vinden dat niet de beste manier. Als voorbeeld van hoe dat mis kan gaan, halen de partijen een aantal gevallen uit het verleden aan waarbij de staatssecretaris na jaren juridische strijd via zijn speciale bevoegdheid alsnog een verblijfsvergunning aan een kind verleende. Voor een kind is dat verschrikkelijk. En het hoeft ook niet nodig te zijn, zeggen de politici Linda Voortman (GL) en Attje Kuiken (PvdA) in Trouw: als de doorslaggevende factoren eerder waren meegewogen, had dat veel ellende kunnen voorkomen.

Een van de veranderingen die PvdA en GroenLinks willen doorvoeren is de verankering van een artikel uit het VN-Kinderrechtenverdrag in de vreemdelingenwet. In dat artikel staat dat ‘bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan’. Zodra die tekst in de wet staat, moet de immigratiedienst beter naar de situatie van het kind gaan kijken en kan de rechter scherper toetsen, menen PvdA en GroenLinks.

Eerder werden er vraagtekens gesteld bij dergelijke wijzigingen. Zo vreesde toenmalig minister Gerd Leers (CDA) dat het ertoe zou gaan leiden dat er alleen maar meer aanvragen zouden worden ingediend. Dat ook kinderen uit landen met slecht onderwijs of slechte zorg in aanmerking zouden komen voor een vergunning en dat dat een ‘aanzuigende werking’ zou hebben.

Linda Voortman van GroenLinks zegt hierover tegen Trouw:

Ons voorstel klinkt heel logisch, maar toch merk je in de praktijk dat er andere belangen meespelen. Het gaat erom of je beleid wilt maken gericht op kwetsbare mensen of gericht op het uitzetten van mensen.

Vorig jaar vroeg D66 ook al om een wetswijziging ten gunste van de situatie van asielkinderen. Minister van justitie Klaas Dijkhoff (VVD) ging toen niet akkoord. Hij vond de aandacht voor asielkinderen in Nederland afdoende.

Lees het hele artikel in Trouw van dinsdag.

Beeld: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (29)