12

‘Te weinig aandacht voor langdurig werklozen’

UWV en gemeenten richten zich te veel op mensen die nog maar kort werkloos zijn. Gemeenten laten geld voor reïntegratie liggen

Langdurig werklozen worden onvoldoende geholpen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Gemeenten en uitkeringsinstantie UWV richten zich vooral op mensen die sinds kort zonder werk zitten. Dit gaat ten koste van de langdurig werklozen, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen.

Gemeenten laten massaal geld liggen dat ze krijgen om mensen aan werk te helpen. Maar liefst negen op de tien gemeenten maakt de budgetten niet op, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Het uitkeringsinstituut UWV maakt het beschikbare geld wel op.

Gemeenten krijgen geld voor de bekostiging van reïntegratie-activiteiten om werklozen te helpen bij het vinden van een baan. Jaarlijks ontvangen alle gemeenten samen daarvoor ongeveer 1,6 miljard euro, maar in december 2007 werd 830 miljoen aan ongebruikte gelden doorgeschoven naar 2008 en december vorig jaar werd nog eens 735 miljoen overgeheveld naar 2009.

Volgens de Inspectie hebben de gemeenten zich het afgelopen jaar vooral gericht op mensen die als gevolg van de economische crisis nog maar net hun baan hadden verloren. Dit ging nogal eens ten koste van mensen die al langer een uitkering krijgen en die moeilijker aan werk zijn te helpen, aldus de IWI.

Lees meer op de website van de Inspectie Werk en Inkomen

Geef een reactie

Laatste reacties (12)