23

Teeven in het nauw

'Fout vinkje' bij zo'n 300 lotgenoten Dolmatov ... Zeven asielzoekers door rechter teruggehaald

Niet alleen bij de door zelfmoord omgekomen Russische asielzoeker Alexandr Dolmatov heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) grove fouten gemaakt, maar er zijn zo’n 300 soortgelijke gevallen. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) in antwoord op Kamervragen. Iets minder dan driehonderd asielzoekers zouden in het computersysteem ten onrechte aangevinkt zijn als verwijderbaar.

Net als Dolmatov hadden de driehonderd asielzoekers beroep aangetekend tegen de afwijzing van hun asielaanvraag in de periode van medio 2011 tot februari dit jaar.

Het afgelopen jaar zijn minimaal zeven asielzoekers onterecht het land uitgezet. Allen werden op last van de rechter uiteindelijk teruggehaald. Teeven schrijft in zijn beantwoording:

Het is juist dat asielzoekers die beroep hebben ingesteld tegen de afwijzing van hun asielaanvraag, in deze periode ten onrechte als verwijderbaar zijn geregistreerd in het computersysteem INDiGO.”

17 januari hing Dolmatov zich op in zijn cel in een detentiecentrum in Rotterdam waar hij in afwachting was van zijn uitzetting naar Rusland. Vorige week oordeelde de Inspectie Veiligheid en Justitie dat meerdere organisaties in de vreemdelingenketen grove fouten hebben gemaakt.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het oordeel van de inspectie. De SP eist het opstappen van Teeven. De jongerenorganisaties van de PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren sluiten zich daar bij aan. Teeven zou volgens hen ‘structureel’ blunderen op het terrein van asielbeleid en vreemdelingendetentie.

Lees hier(.pdf) de beantwoording op de Kamervragen.

NOS:  7 asielzoekers foutief uitgezet

NRC: ‘Fout vinkje’ bij driehonderd lotgenoten Dolmatov

AD: Dolmatov brengt staatssecretaris Teeven in het nauw

Geef een reactie

Laatste reacties (23)