126

Teeven overdrijft asielstroom stelselmatig

VVD-staatssecretaris voorspelde drie keer zoveel aanvragen ... Teeven blijft vasthouden aan doembeeld ... Media gaan met spookbeeld aan de haal

De enorme toestroom aan asielzoekers die de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het afgelopen jaar herhaaldelijk voorspelde, is er nooit gekomen. In plaats van de 65.000 vluchtelingen die Teeven noemde, vroegen in 2014 minder dan 25.000 mensen asiel aan.


Het aantal aanvragen is weliswaar gegroeid ten opzichte van vorig jaar (14.400) maar de laatste maanden loopt het aantal asielaanvragen sterk terug. In september waren er bijna 3.000 aanvragen, in november 1.300.

De NOS meldt:

Teeven zegt dat de daling in oktober en november waarschijnlijk samenhangt met de komst van de winter: dan steken vanuit Azië en Afrika minder migranten de Middellandse Zee over. Die verklaring klopt in ieder geval niet voor 2013. Toen nam het aantal eerste asielaanvragen in dezelfde periode juist toe: van bijna 1500 in september naar ruim 1550 in oktober en precies 1500 in november. 

Staatssecretaris TeevenIn mei van dit jaar noemde Teeven de situatie ‘alarmerend’ in een interview met een wel erg gretige Sven Kockelmann en voorspelde dat er 65.000 asielzoekers naar Nederland zouden komen. Teeven kwam indertijd tot zijn voorspelling door de stijging van de drie voorbije weken door te trekken naar het hele jaar. Hij tekende daarbij overigens aan dat de voorspelling die hij deed eigenlijk niet gemaakt mocht worden maar dat laatste werd door de media genegeerd. Overigens blijft Teeven alarm slaan over een groeiende stroom asielzoekers. In november, toen er al sprake was van een sterke daling, voorspelde hij nog een enorme groei voor 2015.

cc-foto: Veiligheid en Justitie

Geef een reactie

Laatste reacties (126)