164

Tegen beter weten in

Overheid zet in op vreemdelingendetentie ... Vastzetten vluchtelingen zou laatste hulpmiddel moeten zijn bij uitzetting ... Overheid stimuleert vreemdelingenpolitie juist tot vastzetten vluchtelingen

Vreemdelingen worden in Nederland te snel achter tralies gezet. Dat blijkt uit een rapport over vreemdelingenbewaring van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACZV) dat woensdag verschijnt. Soms zitten vreemdelingen zelfs onrechtmatig in de cel. De cijfers wijzen uit dat hoe langer de vreemdelingendetentie duurt, hoe zinlozer die wordt, maar dat mag niet baten. In Nederland duurt de vreemdelingendetentie toch vaak te lang.

Vreemdelingenbewaring moet een laatste middel zijn om het vertrek uit Nederland van vreemdelingen die hier niet mogen zijn te bewerkstelligen. Volgens nationale en internationale regels mag je een vreemdeling pas zijn vrijheid ontnemen als een lichter middel niet werkt. In Nederland werkt men daarentegen andersom: vreemdelingenbewaring is het uitgangspunt, aldus ACVZ. De commissie, die tevens vaststelt dat bij het vastzetten en vasthouden van vreemdelingen veel fout gaat, stelt dat dat niet zo zou moeten zijn.

Oorzaken
De prestaties van de vreemdelingenpolitie worden gemeten aan de hand van het aantal dossiers dat ze overdraagt aan de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Wanneer de vreemdelingenpolitie iemand achter tralies zet, betekent het dat een dossier overgedragen kan worden aan. Wanneer het lukt om iemand terug te laten gaan naar het land van herkomst, niet. De vreemdelingenpolitie wordt dus juist geprikkeld om zo veel mogelijk vreemdelingen op te sluiten.

Na opsluiting concentreert DT&V zich bovendien vooral op de vraag of dat mag van de rechter en niet op de vraag of dat effectief is. ACVZ ziet daar graag verandering in.

Trouw schrijft verder over vreemdelingen die niet kunnen terugkeren omdat zijzelf of het land van herkomst niet meewerkt:

Het is onrechtmatig om vreemdelingen achter de tralies te houden als er geen zicht op uitzetting is, oordeelt de ACVZ. Van een vreemdeling mag weliswaar worden verwacht dat hij meewerkt aan zijn terugkeer. Maar als hij dat niet doet, mag vreemdelingenbewaring niet worden ingezet als dwangmiddel om hem toch zo ver te krijgen dat hij uit eigen beweging vertrekt.”

Indien lichtere maatregelen voor handen zijn, moeten die eerst worden toegepast. Denk hierbij aan de proeven die eerder dit jaar startten met alternatieven zoals het betalen van een borgsom die de vreemdeling terugkrijgt als hij het land heeft verlaten.

Toch kiest Nederland ervoor om vreemdelingendetentie als speerpunt te hebben. Het resultaat in 2012 spreekt voor zich: 81 procent van de opgesloten vreemdelingen vertrok binnen drie maanden aantoonbaar uit Nederland. Daar tegenover staat dat hoe langer een vreemdeling vastzit, hoe kleiner de kans is op vertrek naar herkomstland. Van de vreemdelingen die in 2012 langer dan een half jaar vastzaten, vertrok slechts 17 procent nog. Van de ruim 5000 vreemdelingen die in 2012 vastzaten, zaten er bijna 600 langer vast dan een half jaar.

Update 16.30

Er zal vaker naar een alternatief gezocht worden voor vreemdelingendetentie. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag laten weten bij de ontvangst van een onderzoek naar deze vorm van detentie. De staatssecretaris had zelf om het advies gevraagd en zegt niet geschrokken te zijn van de uitkomsten. Sterker nog, het was deels al bekend.
Trouw: Overheid zet aan tot vreemdelingendetentie

Geef een reactie

Laatste reacties (164)