23

‘Telen biobrandstoffen slecht voor klimaat’

Natuur & Milieu-rapport hekelt beleid voor biobrandstoffen

Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt niet, omdat het de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, maar juist vergroot.

Dat stelt Natuur & Milieu in een vandaag gepresenteerd rapport. Dit komt omdat biobrandstoffen naast de bekende effecten ook een ‘verborgen klimaateffect’ hebben, waarover nu steeds meer bekend wordt. Natuur & Milieu vindt dat Nederland in de komende maanden een standpunt moet innemen over dit verborgen klimaateffect, omdat de Europese Commissie daar dit jaar over beslist. Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu:

Dit verborgen klimaateffect leidt bij vrijwel alle biobrandstoffen die geteeld worden tot meer uitstoot van broeikasgassen dan fossiele brandstoffen. Automobilisten dreigen meer te moeten betalen voor biobrandstof, terwijl het klimaatprobleem er alleen maar door verergert.

In het rapport Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen beschrijft Natuur en Milieu de risico’s voor het klimaat van de huidige biobrandstoffen op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Daaruit blijkt dat bijna alle biobrandstoffen die geteeld worden negatief zijn voor het klimaat, als je de effecten van vergroting van het wereldwijde landbouwoppervlak meerekent.
Het verborgen klimaateffect ontstaat door de enorme vraag naar extra landbouwgrond die het Europese biobrandstofbeleid genereert. Omdat wereldwijd alle beschikbare landbouwgrond nodig is voor de sterk stijgende voedselvraag, moeten hiervoor natuurgebieden gecultiveerd worden. De enorme hoeveelheden broeikasgassen die dan vrijkomen uit de bodem en oorspronkelijke begroeiing doen de positieve effecten van biobrandstoffen geheel teniet.
Als er bijvoorbeeld door de aanleg van een palmolieplantage elders tropisch veenbos gekapt wordt voor nieuwe landbouwgrond, duurt het vierhonderd jaar voordat die broeikasgassen weer uit de atmosfeer gehaald zijn met biobrandstofproductie. Pas daarna is sprake van klimaatwinst. Biobrandstoffen vragen om veel grond. Zo zijn er 260 voetbalvelden landbouwgrond nodig voor één retourvlucht Amsterdam – New York van een Boeing 747.
Natuur en Milieu vindt dat de overheid moet stoppen met het stimuleren van biobrandstoffen waarvoor landbouwgrond nodig is. Met reststromen uit industrie, landbouw en duurzaam bosbeheer kunnen wel duurzame biobrandstoffen gemaakt worden. Die reststromen en groen gas kunnen ongeveer voorzien in 5% bijmenging van biobrandstoffen. De belangrijkste klimaatwinst in het verkeer kan bereikt worden met veel zuinigere auto’s. De rest van de beoogde CO2-vermindering kan behaald worden met elektrisch rijden.

Geef een reactie

Laatste reacties (23)