121

Terphuis komt met oplossing voor PvdA-dilemma illegalen

Update: Het plan van de aanvoerder van verzet tegen strafbaarstelling ... Terphuis bij PenW: 'Het is niet echt een draai'

Sander Terphuis was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws, waar hij vocht voor het schrappen van de strafbaarstelling van illegalen uit het regeerakkoord. Hij diende zelfs een motie in waarin hij opriep tot het verwerpen van het akkoord als de strafbaarstelling er niet uit zou worden gehaald. Nu komt hij met een nieuwe motie, waar die eis in ontbreekt. In PenW geeft hij aan nog steeds tegen strafbaarstelling te zijn, maar ook “oog te hebben voor de politieke realiteit”.


Tijdens het interview bleef de inhoud van de motie die Terphuis wil indienen onbesproken. Terphuis stuurde vrijdag een mail aan partijgenoten waarin hij zijn plan uiteenzet: 

Mijn oplossing is de volgende. Als we Diederik Samsom dwingen om te gaan onderhandelen met de VVD over de strafbaarstelling van illegaliteit, dan weten we natuurlijk niet wat de uitkomst zal zijn van die onderhandelingen. De kans is groot dat de VVD misbruik zal maken van de omstandigheden door met hele hoge eisen te komen in ruil voor het schrappen van deze maatregel. Op die manier kan de VVD onrust zaaien binnen onze partij. Wij worden immers weer gedwongen om te kiezen. Om dit allemaal te voorkomen en het beste te bereiken voor de mensen om wie het hier gaat, wil ik dus een andere weg inslaan. En wel de volgende weg. 

Mijn idee is om bij de Ledenraad van a.s. zondag te komen met een actuele motie, waarbij een reeks van verbeterpunten worden aangebracht in het asielbeleid, en waarbij de maatregel over de strafbaarstelling van illegaal verblijf flink wordt ingeperkt. Ik ben van mening dat we als PvdA op die manier hele goede en positieve stappen kunnen zetten om het asielbeleid humaner te maken. Ik heb daartoe hele concrete voorstellen. Hieronder zet ik mijn concrete voorstellen uiteen.

Illegale vreemdelingen zullen niet in de gevangenis komen, enkel omdat zij illegaal in Nederland verblijven. 
Illegaal verblijf mag niet worden aangemerkt als een misdrijf. 
Hulpverlening aan illegale vreemdelingen mag nimmer en nooit strafbaar zijn. 
Het illegalenquotum wordt geheel en al afgeschaft.
Vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land, krijgen snel een verblijfsvergunning. 
De situatie in de vreemdelingendetenties wordt sterk verbeterd in lijn met het rapport van de Inspectie; in het bijzonder de verlening van medische zorg (Domatov). 
Het aantal vreemdelingen dat in vreemdelingendetentie verblijft wordt gehalveerd. 
De duur van de vreemdelingendetentie wordt gemaximeerd, zodat vreemdelingen niet langdurig kunnen worden opgesloten in de vreemdelingendetentie; detentie uitsluitend met het op hun uitzetting.

Met een motie waarin al deze waarborgen worden vervat zullen we de Tweede Kamerfractie van onze partij vragen om snel aan de slag te gaan om deze verbeterpunten te realiseren. En met snel bedoel ik binnen een afzienbare termijn; nog dit jaar concrete stappen zetten. Met zo’n opdracht kunnen onze Kamerleden concreet aan de slag om het asielbeleid humaner te maken.

Met jullie goedkeuring stel ik graag een motie op waarin al deze verbeterpunten en waarborgen worden opgenomen. Ik ben van mening dat dit echt een positieve stap is voor de vreemdelingen om wie het gaat, en voor onze partij. Verdeeldheid binnen onze partij is natuurlijk niet goed. En waar het om gaat, is dat we als PvdA die kwetsbare mensen helpen. 

Beste partijgenoten, weet dat dit voor mij een enorme worsteling is geweest. Alles afwegend ben ik van mening dat dit een goede oplossing is voor die kwetsbare mensen en voor onze partij.

(Met dank aan Clara Legene en haar reactie hieronder)

Geef een reactie

Laatste reacties (121)