Laatste update 09:38
52

‘Terrorismeafdelingen Nederlandse gevangenissen zijn inhumaan’

Gedetineerden op de speciale terrorismeafdelingen van Nederlandse gevangenissen worden inhumaan behandeld. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Amnesty International en het Open Societv Justice Initiative (OSJI). De resultaten verschenen dinsdag in een rapport.

In de extra beveiligde instelling in Vught, of de penitentiaire instelling De Schie bijvoorbeeld, worden gevangenen soms zo lang opgesloten dat kan worden gesproken van langdurige eenzame opsluiting. Volgens internationale mensenrechtenverdragen is dat streng verboden. Maar ook zouden bewaarders met grote regelmaat vernederende visitaties uitvoeren waarbij de gedetineerde volledig naakt is. En ook worden mensen die alleen nog maar worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf op dezelfde wijze opgesloten en behandeld als mensen die wel veroordeeld zijn.

Hoewel de verantwoordelijken voor de terrorismeafdelingen al hebben gezegd verbeteringen door te zullen voeren, gaan die verbeteringen van Amnesty en OSJI lang niet ver genoeg. Zij willen dat mensen niet meer automatisch op deze afdelingen geplaatst worden, maar dat individueel een inschatting van het risico wordt gemaakt. Daarnaast moeten de eenzame opsluitingen en de visitaties worden gestaakt, tenzij hier een urgente noodzaak voor is.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt zich niet te herkennen in het rapport en vindt dat de gevangenissen in Nederland – en dus ook de speciale terrorismeafdelingen – aan alle internationale standaarden voldoen. Wel zegt het ministerie bezig te zijn met een andere aanpak, waarbij verschil wordt gemaakt tussen een extremist of een beïnvloedbare meeloper. Die zullen dan niet meer bij elkaar op de afdeling worden geplaatst.

Bron: NOS / cc-beeld:

Geef een reactie

Laatste reacties (52)