23

Terugkijken: Zembla: Fraude bij overheidsopdrachten Ordina

De doos van Pandora opent zich ... De ene na de andere Ordina-fout komt naar buiten ... Defensie laat alles onderzoeken

Nederlandse ambtenaren hebben ICT-bedrijf Ordina Ordinal vertrouwelijke documenten toegespeeld. Bij aanbestedingsprocedures had het bedrijf zo een illegale voorsprong ten opzichte van haar concurrenten. Dit onthult Zembla donderdagavond in haar uitzending. Zembla kwam dit verhaal op het spoor doordat een klokkenluider een USB-stick aan de redactie van het programma doorstuurde. Hierop werden bedrijfsplannen, adressenbestanden en nabij de honderdduizend e-mails uit de periode 2005-2010 aangetroffen.


Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam zou in 2009 aan Ordina vertrouwelijke informatie hebben verstrekt over de aanbesteding van een nieuw softwareproject. Hier waren enkele tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid. Ordina kreeg het conceptbestek, maar moest later wel een wederdienst leveren.Ook de gemeente Rotterdam zou actief betrokken zijn geweest in het omzeilen van regels bij een Europese aanbestedingszaak door illegale afspraken te maken met private partijen.

Een andere misstand zou te maken hebben met een aanbestedingsprocedure voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ordina zou de regels hebben ontdoken door een voor de IND werkzaam bureau, te vragen haar te helpen de opdracht binnen te slepen. Minister Ivo Opstelten van veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verzocht om de zaak uit te zoeken.

Eerder al werd bekend dat Zembla over e-mailcorrespondentie beschikt waaruit zou blijken dat een reservist vanuit Afghanistan informatie over de gebrekkige ICT bij de krijgsmacht heeft gelekt naar zijn civiele werkgever Ordina. 

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert liet toen in een brief aan de Kamer weten:

Zembla heeft met betrekking tot deze ICT-dienstverlener tevens e-mails overgelegd aan mijn collega van Veiligheid en Justitie. Deze heeft de relevante informatie in handen gesteld van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om een onafhankelijk oordeel te krijgen of sprake is geweest van schending van het mededingingsrecht. Tevens verricht de minister van Veiligheid en Justitie intern onderzoek naar aanleiding van de e-mails. Indien sprake is van een vermoeden van schending van de geheimhoudingsplicht zal daarvan aangifte worden gedaan.

Naar aanleiding van de bevindingen van ZEMBLA laat Ordina onderzoek uitvoeren door een advocatenkantoor. Dat concludeert: “Het lijkt waarschijnlijk dat door Ordina een review is georganiseerd van de offerte door een tot op heden onbekende derde.  Uit e-mails van Ordina lijkt te volgen dat het iemand van Quint betrof.”

De volledige brief van de minister van Defensie is hier na te lezen.

ZEMBLA, ‘Wie is de mol?’, donderdag 2 oktober om 20.25 uur bij de VARA op NPO 2

FD: Zembla: Fraude bij overheidsopdrachten Ordina

Cc-Foto: Zembla

Geef een reactie

Laatste reacties (23)