Laatste update 21:37
30

Teveel vrouwen in de politiek mag niet, stelt Franse rechter

Hoewel in een vorig jaar verschenen rapport van de Europese Commissie nog hoog werd opgegeven over de vooruitgang die in Frankrijk is geboekt op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, blijkt de praktijk toch weerbarstiger. Het land kent wetten en regels die gelijkheid zou moeten stimuleren, maar een rechter vond kennelijk dat vrouwen in Sarcelles, een voorstad van Parijs, iets té gelijk zijn.

Nadat een nieuwe gemeenteraad was aangetreden, bleken er veertien wethoudersposten te vergeven. Burgemeester Patrick Haddad kwam uit op acht vrouwen en zes mannen. “Dat betekent dat er géén gelijkheid is tussen mannen en vrouwen,” zei Chantal Grolier, raadslid voor UDI. Samen met David Grandon van LREM stapte zij naar de rechter om gelijkheid te bepleiten.

De Franse wet schrijft voor dat het verplicht is om er ‘egalitaire kieslijsten’ op na te houden, met een exact even groot aantal vrouwen als mannen. De wet was ooit bedoeld om achterstanden in de gelijkheid weg te werken. De rechter vonniste dat juridisch gezien het bestuur van Sarcelles één vrouw te veel telde.  Om die reden worden de posities opnieuw verdeeld.

Burgemeester Haddad vindt de gang van zaken ‘belachelijk’ en zegt niet te begrijpen dat een wet die is bedoeld om vrouwen te stimuleren de politiek in te gaan, nu wordt gebruikt om een vrouwelijke wethouder te ontslaan. Op sociale media wordt de vraag gesteld of er ook colleges van burgemeesters en wethouders ontslagen gaan worden als er sprake is van een mannenoverschot.

Cc-foto: Clicsouris

Geef een reactie

Laatste reacties (30)