4

Thuiszorg toch niet naar gemeenten

NRC: Thuiszorg wordt ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet

De verzorging thuiszorg voor mensen met lichamelijke aandoeningen komt toch niet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen, maar wordt in de Zorgverzekeringswet ondergebracht. Dat hebben Haagse bronnen verklaard aan NRC Handelsblad.

Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet daarmee een handreiking aan de zorgsector, die bezwaren had tegen plannen uit het regeerakkoord. Bovendien lijkt deze wijziging de weg vrij te maken naar een meerderheid in de Eerste Kamer voor de kabinetsbezuinigingsplannen omtrent langdurige zorg.

De aanpassing neemt een groot bezwaar weg van de tegenstanders van het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor thuiszorg naar gemeenten, zoals CDA en de ChristenUnie. In de oorspronkelijke plannen zouden veel ouderen hun recht op zorg verliezen, en maar moeten hopen dat gemeenten die taak goed overnemen.

Met een gegarandeerde meerderheid kan de coalitie gaan bezuinigen op de uitgaven aan bijzondere ziektekosten (AWBZ). De jaarlijkse 27 miljard euro die de AWBZ jaarlijks kost moet teruggebracht worden tot 10 miljard. 

cc-foto: More Good Foundation

Geef een reactie

Laatste reacties (4)