26

Tien iPad-scholen starten in augustus

Van 7.30 uur tot 18.30 naar school, maar zelf je schooltaken indelen

Vanaf augustus zullen in Nederland tien iPad-scholen van start gaan. Alle leerlingen worden uitgerust met een iPad. Ze mogen veelal zelf bepalen wanneer ze aan school werken, krijgen meer ruimte om eigen interesses te ontplooien en ook mogen zelf kiezen wanneer ze vakantiedagen opnemen.


Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT), een initiatief van opiniepeiler Maurice de Hond kondigde de iPadscholen vorig jaar al aan. In Sneek en Breda zal het principe van de iPad-school in volle glorie draaien. In Almere, Amstelveen, Amsterdam, Bernisse en Emmen voeren scholen componenten van O4NT door.

In elk geval krijgt elk kind op deze scholen de beschikking over een eigen iPad, dragen ouders bij aan de community die de school is en wordt op school behalve aan de kerndoelen ook gewerkt aan vaardigheden die in deze eeuw nodig zijn: onder andere innovatie, creativiteit, flexibiliteit en teamwerken”, zo schrijft de organisatie.

Tijl Rood, bestuurslid van O4NT, legt aan Joop uit dat het schoolsysteem vergelijkbaar is met ‘Het nieuwe werken’. Van kinderen wordt verwacht dat ze een basispakket aan vakken volgen, maar daarnaast mogen ze zelf bepalen wat ze willen leren. Er is een aantal verplichte contacturen per dag. Daaromheen hebben ze de vrijheid om hun schoolwerk zelf in te delen. De school is geopend van 7.30 uur tot 18.30.

De iPadscholen in Sneek en Breda zijn nieuwbouwscholen en daardoor praktisch al helemaal ingericht voor het O4NT-schoolsysteem. Andere scholen hebben samenwerkingen gezocht met buitenschoolse opvangcentra.

Het nieuwe schoolsysteem vergt een grote omslag van leraren. Ze begeleiden en ondersteunen leerlingen veel meer individueel en controleren al het werk digitaal. Samen met de docent en de ouders zal iedere zes weken op basis van prestaties en ontwikkeling een nieuwe werkplan worden opgesteld en geëvalueerd. 

Continu een iPad voor je neus, is dat niet één en al afleiding? Volgens Rood valt dat best mee. Kinderen zoeken nu ook ontspanning door met elkaar te kletsen of briefjes naar elkaar te schrijven. O4NT haalt ook de financiële druk weg bij ouders die een dure iPad niet zelf kunnen betalen. Zo is er een fonds in het leven geroepen voor ouders die de draadkracht missen om een iPad te bekostigen. Onder andere Vodafone doneert geld aan dat fonds.

De meeste scholen draaien zelf op voor de kosten van de iPad omdat wettelijk ouders niet hoeven bij te dragen aan schoolmateriaal. In Emmen betalen de ouders de iPad wel zelf, maar kunnen ze ervoor kiezen om de school deze te laten voorschieten en in vier jaar af te betalen.

Maurice de Hond, al geruime tijd een voorvechter van de digitale revolutie, ziet met de komst van de iPad grote mogelijkheden om talenten bij kinderen beter te ontwikkelen. De school voor kinderen wordt vernoemd naar de oprichter van Apple, Steve Jobs.

Volgens De Hond maakt de iPad en het gemak waarmee zeer jonge kinderen omgaan met dit apparaat de overdracht van kennis vele malen makkelijker. Bovendien zou met behulp van de iPad echt onderwijs op maat mogelijk zijn, toegesneden op de individuele capaciteiten. De school beperkt zich bovendien niet tot de reguliere lestijden want naast het reguliere schoolgebouw wordt er op internet ook een ‘virtuele’ school uit de grond gestampt waar kinderen in principe altijd terecht kunnen.

Volledig nieuw is het gebruik van de iPad op middelbare scholen overigens niet. Zo introduceerde het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam eerder bij wijze van proef de iPad in het eerste jaar. Vanaf komend schooljaar wordt er nauwelijks nog gewerkt met gewone boeken.

Eerder op Joop.nl: Maurice de Hond komt met Steve Jobs-school

Geef een reactie

Laatste reacties (26)