15

Tien jaar Guantánamo

Gevangenkamp op Cuba ondanks diverse oproepen tot sluiting nog steeds open… Demonstraties aangekondigd

11 januari 2002: De eerste gevangenen komen aan in Guantánamo Bay, het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba. Nu, tien jaar na dato, is het kamp nog steeds draaiende. In Washington en Londen zijn demonstraties aangekondigd.

Close Guantanamo Bay
Guantánamo Bay begon als gevangenkamp als onderdeel van de ‘war on terror’ van George W. Bush. Obama beloofde het kamp te sluiten, maar vooralsnog lijkt dat niet te gebeuren. De deadline voor de sluiting verliep twee jaar geleden.

NRC Handelsblad schrijft over het kamp:

Er worden in totaal 171 mannen vastgehouden, vooral leden van de Talibaan en Al-Qaeda, zonder dat er een duidelijk aanklacht tegen hen is. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Er is al een jaar niemand uit vrijgelaten. De Amerikaanse wet staat nu bovendien toe dat verdachten voor onbeperkte tijd vast mogen worden gezet in een militaire gevangenis.

Volgens Obama blijft hij het voornemen hebben om de gevangenis te sluiten. Het probleem is dat andere landen geen verdachten willen opnemen die niet terug kunnen naar hun eigen land, omdat ze daar gevaar lopen. Ook vrezen de V.S. dat de verdachten zich ‘weer’ met terrorisme gaan bezighouden, zodra ze vrij zijn.

Het voornemen van Obama lijkt vooralsnog een lege huls. Op 1 januari tekende hij nog de omstreden National Defense Authorization Act. Dit wetsvoorstel geeft het leger een grotere rol bij het afhandelen van zaken tegen terreurverdachten. Verdachten kunnen voor onbepaalde tijd en zonder proces worden vastgehouden. Bovendien wordt het nu moeilijker om het gevangenenkamp Guantanamo Bay te sluiten.

cc-foto: Casmaron

Geef een reactie

Laatste reacties (15)