37

Tiener klaagt staat aan om gevolgen klimaatverandering

Supreme Court van Alaska neemt zaak Kanuk in behandeling ... Permafrost zou 'natural resource' zijn die staat moet beschermen

Toen Nelson Kanuk vorig jaar, samen met zes anderen, de staat Alaska verantwoordelijk hield voor het smelten van de permafrost onder hun dorpje Barrow, verwierp een lagere rechtbank de aanklacht. Want ondanks dat klimaatverandering letterlijk de bodem onder hun bestaan dreigt weg te vagen, achtte de rechtbank de staat niet aansprakelijk voor de wereldwijde uitstoot die de opwarming veroorzaakt. De Supreme Court van Alaska nam de zaak donderdag echter alsnog in behandeling.


Hoewel het gebrek aan politieke consensus over de oorzaken van klimaatverandering een uitspraak in het voordeel van Kanuk onwaarschijnlijk maakt, is er toch een interessant juridisch punt opgeworpen. De staat Alaska is namelijk verplicht om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en de permafrost waarop het dorp van Kanuk is gebouwd zou daar ook onder kunnen vallen. Het publiekelijk stellen van de vraag wie er verantwoordelijk mag worden gehouden voor de gevolgen van klimaatverandering, is iets wat in de VS tot op heden nog zelden is gebeurd.

Geef een reactie

Laatste reacties (37)