12

Tij is te keren in rijzende zeespiegel

Aanpak vier stoffen kan stijging vertragen

In de strijd tegen de stijgende zeespiegel hebben wetenschappers ontdekt dat het aanpakken van vier vervuilende stoffen enorm zou kunnen helpen. In het onderzoek, dat in het blad Nature Climate Change is gepubliceerd, worden ook andere oplossingen aangedragen dan het reduceren van CO2 uitstoot. Het gaat om de stoffen methaan, ozon in de troposfeer, fluorkoolwaterstoffen en zwarte koolstof.

Rising sea levels
Volgens de onderzoekers hebben die stoffen in vergelijking met CO2 weliswaar een korte levensduur, maar kunnen ze het klimaat sneller beïnvloeden. Volgens berekeningen kan de stijging met ongeveer 18 procent verminderd worden tegen 2050 en met 24 procent tegen 2100. 
Vooral voor kuststeden dringt de tijd, met deze nieuwe ontdekkingen zouden ze zich beter kunnen voorbereiden op de stijgende zeespiegel.

Via Trouw

cc-foto: Julie G, de kust van Australië

Geef een reactie

Laatste reacties (12)