122

Tijd voor ontwikkelingshulp voor Nederland?

Ontwikkelingsorganisatie Cordaid gaat proberen armoede in Nederland te bestrijden

Cordaid, de katholieke ontwikkelingsorganisatie, gaat zich nu actief richten op Nederland. De organisatie heeft zich, op basis van ervaringen in Afghanistan en Congo, als doel gesteld in Nederland werkloze armen aan het werk te helpen en uit hun sociale isolement te halen. Dat meldt de Volkskrant woensdag.

Kristel Asha, business development manager bij Cordaid, verklaart tegen de krant:

In een welvarend land als Nederland zou het niet zo mogen zijn dat steeds meer mensen in armoede leven. De afgelopen twintig jaar is het aantal mensen dat in armoede leeft gestegen van 4 naar 10 procent van de bevolking. Als organisatie die internationaal de armoede helpt bestrijden kunnen we onze ogen niet sluiten voor wat er in onze achtertuin gebeurt.”

Cordaid werkt in de armste regio’s van de wereld. De organisatie ondersteunt initiatieven die economische activiteit stimuleren waardoor inkomsten en perspectief voor armen geboden kan worden. Nu is het tijd voor hulp aan Nederland. Cordaid wil beginnen door in Breda kleine scharrelondernemers te helpen; mensen die – met behoud van uitkering – een klein bedrijf kunnen opzetten. De Volkskrant schrijft hierover:

Arnhem of Nijmegen krijgt een versmarkt, opgezet door boeren en bewoners. Zij werken samen in een coöperatie die met steun en expertise van Cordaid wordt opgezet. De boeren leveren de producten, armen kunnen er werkervaring opdoen en daarna mogelijk doorstromen naar een reguliere baan.

Niet iedereen is blij met het initiatief van Cordaid om armoede in Nederland op deze wijze te gaan bestrijden. Zo zegt armoededeskundige en hoogleraar sociale economie Lei Delsen, verbonden aan de Radbound Universiteit Nijmegen, dat Cordaid oneerlijke concurrentie kan stimuleren. Bovendien is er volgens Delsen geen sprake van een aanpak die structurele oplossingen biedt:

Kleine groentezaken van allochtone ondernemers die met hard werken in inkomen niet boven de armoedegrens komen, zullen er nadeel van ondervinden […] De allerkwetsbaarsten bereik je er niet mee.’ Armoede bestrijden hoort een taak van de overheid te zijn, vindt hij. ‘Het is een investering in de toekomst en dat betaalt zich later terug.

De Volkskrant: Cordaid gaat armoede in Nederland bestrijden

cc-foto: Bailey (&Muppet)

Geef een reactie

Laatste reacties (122)