22

Tijdelijk werk leidt zelden naar vaste baan

Centraal Bureau voor de Statistiek: Structurele toename van mensen die van baan veranderen

Tijdelijk werk blijkt vaak geen opstap te zijn naar vast werk. In tegendeel, werknemers met een tijdelijke aanstelling lopen meer risico op werkloosheid dan mensen met een vaste aanstelling, terwijl de duur van de werkloosheid niet korter is dan na een vast contract. Dat staat in het woensdag verschenen rapport Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO. De publicatie richt zich op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Het rapport meldt dat ouderen minder vaak van baan veranderen dan jongeren. Tussen 2008 en 2009 wisselde 4,4 procent van de werknemers tussen de 45 en 65 jaar van baan, van de werknemers tussen de 15 en 25 jaar was dit 24,2 procent. Als ze hun baan verliezen, komen ouderen minder makkelijk weer aan de slag.

Het aantal mensen dat van baan verandert, neemt doorgaans toe als de economie groeit en af bij economische krimp. De laatste jaren lijkt er echter sprake van een structurele toename van het aantal mensen dat van baan verandert. De zogeheten baan-baanmobiliteit was in 2009 nauwelijks lager dan in de hoogconjunctuur van 2007.

Laagopgeleiden kunnen vaak functieuitbreiding en training krijgen als ze vrijwillig van baan veranderen binnen een bedrijf. Als ze naar een ander bedrijf overstappen geldt dat meestal niet.

Lees meer op de site van het CBS: Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Geef een reactie

Laatste reacties (22)