196

Time: ‘Marx had gelijk’

'Er woedt een klassenstrijd en de armen zijn de pineut'

Time Magazine is niet bepaald een linkse uitgave maar nu stelt het toch dat Marx gelijk had in zijn bewering dat kapitalisme als zodanig een onrechtvaardig systeem is en er uiteindelijk toe zou leiden dat rijkdom slechts een kleine groep toekomt en de rest in armoede leeft.

Michael Schuman schrijft dat alle ontwikkelingen de koers volgen die de Duitse filosoof voorspelde. In plaats van dat, zoals liberalen graag beweren, de markt juist zorgt voor een eerlijke verdeling van de rijkdom worden de rijken steeds rijker en neemt de groep armen steeds verder toe.

Een rapport van het IMF stelt dat in de afgelopen twintig jaar de inkomensongelijkheid is gegroeid in vrijwel alle economiën. In de Verenigde Staten is het aandeel van de top 10 procent rijken in het nationaal inkomen van 30 procent in 1980 gestegen naar 48 procent in 2012. De top 1 procent verdubbelde hun aandeel steeg 8 naar 19 procent. Uit andere bronnen blijkt dat sinds 2009 de 1 procent 95% van alle inkomensgroei binnenhaalt, de onderste 90 procent is ondertussen armer geworden.

Het lijkt overdreven om te spreken van een oorlog tegen de armen maar toch is dat precies wat er gebeurt, stelt Schuman. Zo wordt er in de VS fors bezuinigd op food stamps, een voorziening voor de allerarmsten waar inmiddels 1 op de 7 Amerikanen gebruik van moet maken. Volgens conservatieven maken dat soort sociale voorzieningen de mensen lui en moeten ze daarom afgeschaft of verminderd worden. In werkelijkheid zijn het veelal mensen met een baan die gebruik maken van food stamps omdat ze gewoonweg te weinig salaris ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Politici erkennen het probleem maar maatregelen blijven uit. Ondertussen harken bedrijven steeds meer winsten binnen terwijl de onderklasse erop achteruit blijven gaan. Dat is op den duur funest voor de economie omdat die afhankelijk is van de consumptie van de massa. En zo lang de ongelijkheid niet wordt aangepakt, hoef je niet te verwachten dat de economie wezenlijk uit het dal klimt.

Time: There’s a Class War Going On and the Poor Are Getting Their Butts Kicked

cc-foto: IISG / Jacques van Gerwen

Geef een reactie

Laatste reacties (196)