Laatste update 05 januari 2016, 10:09
6

Tinkebell sleept Omroep Brabant voor de rechter om manipulatie geluidsopnames

In de dagvaarding eist de kunstenares een rectificatie van de omroep die haar uitspraken zou hebben verdraaid en opnames gemanipuleerd

Het knip- en plakwerk zou zijn toegepast op een interview dat Omroep Brabant in februari van dit jaar hield met Tinkebell over het gezin Amiri, waarvan de vader na 18 jaar in Nederland is uitgezet naar Afghanistan op verdenking van oorlogsmisdaden. Sindsdien probeert Tinkebell de onschuld van de man, waar zij heilig in gelooft, te bewijzen.

Feda Amiri werd zonder zijn benodigde medicijnen uitgezet en zou door de marechaussee zijn mishandeld. Over de mishandeling, mede aan het licht gebracht door dochter Tamana, zijn Kamervragen gesteld aan toenmalig staatssecretaris Teeven. Tijdens een reis van Tinkebell naar Afghanistan om het gezin bij te staan, nam Omroep Brabant telefonisch contact met haar op. De opnames werden later door Omroep Brabant uitgezonden en in het item is te horen hoe Tinkebell zegt dat ‘het aannemelijker is dat er van mishandeling helemaal geen sprake is’. Tot grote schok en verontwaardiging van de kunstenares, die direct na de uitzending haar onvrede uitte over de uitzending van Omroep Brabant waarin haar woorden werden verdraaid. Tegen Joop.nl zei ze destijds:

Ik denk helemaal niet dat Tamana een toneelstuk heeft opgevoerd. Ik werd gebeld door Omroep Brabant, met de vraag of het mogelijk is dat het verhaal van Tamana niet klopt. Ik heb gezegd dat niet kan verifiëren en dat die mogelijkheid dus bestaat. Op de vraag of Tamana en haar vader mogelijk een toneelstukje spelen heb ik geantwoord dat dat in principe kan, maar dat het dan wel verdomd goede acteurs moeten zijn. Het zijn dus hún woorden die mij in de mond zijn gelegd en zeker niet hoe ik er over denk!

In de dagvaarding wordt onder meer van Omroep Brabant geëist dat onderstaande rectificatie wordt gepubliceerd:

In onze nieuwsuitzendingen van 25 en 26 februari 2015 hebben wij een nieuwsitem gewijd aan de in januari van 2015 naar Afghanistan uitgezette Feda Amiri en aan zijn dochter Tamana Amiri. In dat nieuwsitem hebben wij de onjuiste indruk gewekt dat kunstenares TINKEBELL., die op dat moment al enige tijd met de familie Amiri in contact stond, twijfelde aan de geloofwaardigheid van het verhaal van de familie Amiri en dat TINKEBELL. uitsluitend uit eigen belang bij de familie betrokken zou zijn. Deze onjuiste indruk is onder meer gewekt doordat wij hebben geknipt in een gespreksopname, waarmee wij de woorden van TINKEBELL. moedwillig uit de context hebben gehaald. De Rechtbank Amsterdam heeft op [datum vonnis] geoordeeld dat het uitzenden van hetnieuwsitem onrechtmatig was, omdat wij daarmee op ongeoorloofde wijze inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en de eer en goede naam van TINKEBELL. Directie Omroep Brabant

Hoe het manipuleren van de geluidsopnames mogelijk is gegaan legt editor Sander Vos uit in onderstaande video:

Cc-foto: Guido van Nispen

Geef een reactie

Laatste reacties (6)