24

Tjeenk Willink schrijft brief aan partijen die buitenspel staan

Correspondentie informateur aan PVV, SP, CU, SGP en PvdD openbaar beschikbaar

Informateur Tjeenk Willink heeft in een brief aan de fractievoorzitters van PVV, SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren toegelicht waarom hij hen op dit moment niet uitnodigt voor een gesprek.

Tjeenk Willink anticipeert hiermee op het debat dat dinsdag in de Tweede Kamer werd gevoerd over de coalitievorming. Met name PVV en SP toonden zich in dit debat verontwaardigd dat zij buitenspel staan. 

In de (in hoofdzaak generieke) brief aan de vijf voorlopig afgevallen partijen schrijft Tjeenk Willink:

Op grond van het eindverslag van de informateur Rosenthal ben ik mijn informatie in eerste instantie begonnen met gesprekken met de fractievoorzitters van de vijf partijen, VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks, die in de conclusies van de informateur zijn genoemd. Ik heb daarbij de mogelijkheid open gelaten daarna zo nodig ook met de fractievoorzitters van de overige partijen die in de Kamer vertegenwoordigd zijn te spreken. Om het Kamerdebat over het eindverslag van de informateur niet te doorkruisen, heb ik een beslissing over een eventuele uitnodiging aan u uitgesteld tot na het debat. Zelf heb ik uit het debat de conclusie getrokken dat – voor zover er mogelijkerwijze nog vragen waren over de conclusies van de informateur – deze zijn beantwoord. Hoezeer ik een gesprek met u op zich zelf op prijs zou stellen, heb ik na rijp beraad toch moeten besluiten dat een gesprek met u op dit moment niet goed past in deze fase van het informatieproces. Dit sluit echter niet uit dat voor de afronding van mijn informatie-werkzaamheden de behoefte aan een gesprek alsnog zou kunnen ontstaan.”

Specifiek ten aanzien van SP-fractievoorzitter Emile Roemer merkt Tjeenk Willink op over de duidelijkheid die het Kamerdebat hem heeft verschaft: “Ook is duidelijk geworden dat de ‘Roemer-variant’, althans op dit moment, niet aan de orde is.”

Bekijk alle brieven op Kabinetsformatie2010.nl.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)