56

Top ABN-AMRO ziet af van bonus

Maatschappelijke onrust leidt tot terugdraaien besluit

De zes leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO doen afstand van de toeslag van 100.000 Euro die hen over 2014 is uitgekeerd, verklaart de bank in een persbericht.

ABN AMROOver die bonus van de bank die met miljarden staatsteun gered moest worden, is veel maatschappelijke onrust ontstaan. Veel klanten verklaarden naar een andere bank te willen overstappen vanwege de bonussen. Minister Dijsselbloem stelde de beursgang van ABN Amro uit vanwege de commotie. SP-leider Roemer uitte zondag nog scherpe kritiek op de bank. Volgens hem liet de beloning zien dat de bank niets geleerd had van de crisis.

Het persbericht van de bank stelt:

“De afgelopen week is er grote maatschappelijke verontwaardiging ontstaan over de toekenning van deze toeslag op het vaste salaris. Wij begrijpen en betreuren de onrust die is ontstaan. De onrust is niet goed voor onze klanten, onze medewerkers en het algemeen vertrouwen in ABN AMRO.

Wij zijn na de nationalisatie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland aangetrokken om twee zwaar gehavende banken te fuseren, te reorganiseren en klaar te maken voor een beursgang. Daar hebben wij zes jaar met ziel en zaligheid aan gewerkt.

De toekenning van de toeslag is gebaseerd op democratisch tot standgekomen wetgeving, voldoet aan letter en geest van de wet, is vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit, is in overeenstemming met de minister van Financiën en is gemeld aan de Tweede Kamer.

Wij waarderen de inspanningen van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur om op te treden als een goed werkgever die afspraken nakomt.
Echter, nu onze beloning ter discussie staat en de toekomst van ABN AMRO hieronder dreigt te gaan lijden, laten wij als altijd het bank- en algemeen belang voor gaan en zien wij af van de conversie. Wij hopen dat de rust nu terugkeert.

Onze inzet, samen met alle medewerkers en stakeholders, moet leiden tot een gezonde toekomst van de bank die een positieve en duurzame bijdrage levert aan onze samenleving en economie.”

cc-foto: Alex Proimos

Geef een reactie

Laatste reacties (56)