28

Top Nederlands bedrijfsleven nog steeds onbereikbaar voor allochtonen

Volkskrant: hooguit 2 procent van hoger management heeft niet-westerse achtergrond

Het voorkeursbeleid werd tien jaar geleden al afgeschaft, maar nog steeds zijn er nauwelijks allochtonen te vinden in de top van ‘de BV Nederland’. Waar vrouwen – mede door jarenlange campagnes en streefcijfers – een voorzichtige voet tussen de deur van de boardroom hebben kunnen steken, blijft het aandeel van minderheden in het hoger management steken op hooguit 2 procent. Dat schrijft de Volkskrant vandaag op basis van eigen onderzoek bij 34 grote bedrijven.

Het CBS stelt 9,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking uit niet-westerse allochtonen bestaat. Afgezet tegen een percentage van maximaal 2 procent van het hoger management is er dus sprake van een zware ondervertegenwoordiging. De Volkskrant schrijft:

Dat er niettemin weinig culturele minderheden te vinden zijn in de top, ligt volgens deskundigen onder meer aan onkunde en onbegrip bij personeelsmanagers. Die kampen nog met al dan niet bewuste vooroordelen en kijken alleen naar klassieke leiderschapscriteria, gericht op instrueren en delegeren, waardoor veel allochtoon talent bij selectieprocedures afvalt.

Bewuste discriminatie zou daarbij geen rol spelen, bovendien zouden allochtone kandidaten geregeld tekort schieten in hun presentatie.

Right Management-consultant Theo Stor, noemt de ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen niet alleen maatschappelijk onrechtvaardig, maar ook slecht voor de bedrijven zelf. Een divers management zou volgens studies leiden tot een betere besluitvorming en meer innovatie.

Volgens de Volkskrant is de verwachting dat de achterstand in de toekomst minder wordt, door de steeds betere scholing van allochtonen. De bedrijven lijken zich zelf vooralsnog niet al te druk te maken over de ondervertegenwoordiging: 

Slechts tien van 34 door de Volkskrant onderzochte organisaties maken actief werk van meer allochtonen in het hogere management. Acht bedrijven hebben wel een diversiteitsbeleid voor hun personeel, maar niet specifiek voor minderheden. Drie andere bedrijven letten alleen op de samenstelling van hun raad van bestuur en raad van commissarissen. Zes bedrijven wilden niet meewerken aan het onderzoek naar het aandeel niet-westerse allochtonen in hun hoger management.

cc-foto: Minister-president Rutte

Geef een reactie

Laatste reacties (28)