50

Topmannen blijven vrouwen weren

Van de 25 AEX-bedrijven hebben 17 het handvest voor meer vrouwen aan de top niet ondertekend ... Multinationals als Shell, Akzo Nobel, Philips en DSM weigeren vrouwen in hun torentjes ... Voorzitter Sybilla Dekker (VVD): 'Nee hoor, bedrijven negeren vrouwen niet'

Het handvest ‘Talent naar de Top’, een initiatief van de overheid om structureel meer vrouwen aan de top te krijgen wordt door veel grote bedrijven genegeerd. Slechts zeven van de 25 AEX-bedrijven hebben het handvest ondertekend. Van deze bedrijven willen onder andere Heineken en TomTom niet zeggen hoeveel vrouwen zich in de hoogste bestuurslaag bevinden. Grote bedrijven als Philips en Shell steunen het handvest helemaal niet.

De Volkskrant deed een rondgang bij 35 grote bedrijven in Nederland. Daarvan hebben 21 bedrijven de cijfers niet paraat. Van de veertien bedrijven die het manifest hebben ondertekend kunnen zes geen of slechts onvoldoende informatie leveren. Bij de bedrijven die de cijfers over vrouwen in de top wel bijhouden, is overigens wel een kleine stijging te zien met 0,5 procent naar 20,5 procent.

Een voortgangsrapportage van Talent naar de Top wordt vandaag aangeboden aan premier Rutte. Daaruit blijkt dat de commissie die toezicht houdt op het naleven van het manifest nog behoorlijk wat opschudding bij bedrijven moet veroorzaken. Beursgenoteerde bedrijven die wel meedoen aan Talent naar de Top hebben soms geen idee over hun vrouwelijk talent, of willen het niet zeggen.

Een reactie van Akzo Nobel: “Talent naar de Top is alleen op Nederland gericht. Het is bovendien alleen gericht op meer vrouwen naar de top, terwijl diversiteit bij ons veel meer behelst, zoals bijvoorbeeld niet-westerse managers naar de top brengen.

Oud VVD-minister Sybilla Dekker is voorzitter van Talent naar de Top maar vindt dat het te ver gaat om te zeggen dat het bedrijfsleven het handvest negeert. Over een week beslist de Eerste Kamer over de invoering van een vrouwenquotum van 30 procent. Tegenstander pleiten altijd dat ‘vrijwillige afspraken’ beter werken, maar dit heeft tot nu toe zijn vruchten niet afgeworpen.

Lees meer bij de Volkskrant: Bedrijven negeren initiatief voor meer vrouwen in de top

cc-foto: D.M.Langereis

Geef een reactie

Laatste reacties (50)