56

Topoverleg opvang vluchtelingen

Update: gemeenten en kabinet spreken af tienduizend vluchtelingen met verblijfstatus te verplaatsen naar woning

Het topberaad van het kabinet over het vluchtelingenvraagstuk vindt vrijdagochtend in Den Haag plaats. Het gesprek zal onder andere over de opvang van migranten in gemeenten gaan. Dat meldt de NOS.

Bij de bespreking zijn ministers en gemeenten aanwezig. Onder andere minister-president Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel), de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Stef Blok (Wonen) en de top van IPO (provincies) en VNG (gemeenten).

Het overleg zal onder meer gaan over de mogelijkheden om tijdelijke woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsstatus. Het betreft duizenden voormalige vluchtelingen die asielzoekerscentra – door woningtekort – bezetten waardoor er geen doorstroom mogelijk is. 

Tijdens een debat donderdag zei minister Blok dat veel andere Nederlanders al langere tijd op een sociale huurwoning wachten. Het beschikbaar maken van woningen voor migranten zou het draagvlak voor vluchtelingen kunnen verkleinen, volgens hem. Toch benadrukte de minister dat asielzoekers met een verblijfsvergunning ook een dak boven het hoofd nodig hebben.

Ook zei staatssecretaris Dijkhoff, na de gebeurtenissen in Oranje, dat hij niet kan uitsluiten dat er meer gemeenten verplicht vluchtelingen moeten opnemen.

De Vereniging Nederlandse gemeenten pleitte eerder voor kleinere azc’s over heel Nederland verspreid. Op die manier denkt de overkoepelende organisatie meer draagvlak te kunnen creëren voor vluchtelingen. Daar zou geen gehoor aan gegeven zijn omdat kleine asielzoekerscentra waar 150 tot 200 man in kunnen te duur zijn. 

Ook pleit de vereniging voor langetermijnoplossingen die verder gaan dan alleen tijdelijke huisvesting en bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan meer draagvlak creëren onder de Nederlandse bevolking. 

Update: 

Het Rijk gaat in samenwerking met Nederlandse gemeenten proberen tienduizend vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben te huisvesten. Dit maakte staatssecretaris Dijkhoff na het overleg van vrijdagochtend bekend.

Het ‘gesleep met mensen’ moet volgens de staatssecretaris voorbij zijn. Daarom wordt er samen met de provincies gekeken naar grotere locaties, zoals Heumensoord in Nijmegen.

Ook wordt er gekeken naar ‘creatieve oplossingen’ om de woningmarkt aan te trekken voor mensen die geen vluchtelingen zijn om onder andere tijdelijke huisvesting te kunnen bieden. Daarnaast zegt het kabinet gemeenten niet meer te willen dwingen om vluchtelingen op te nemen. Alle betrokkenen noemden het een goed overleg waar gezamenlijk oplossingen werden bedacht voor de problemen. 

cc foto: Oxfam International 

Geef een reactie

Laatste reacties (56)