22

Topsalarissen publieke sector omlaag, maar heel voorzichtig

Financiële pijn van salarisverlaging voor topbestuurders uitgespreid over 7 jaar

Per 1 januari mag een bestuurder in de (semi-)publieke sector niet meer verdienen dan 169.000 euro, het salaris van een minister. Het betekent dat de huidige bestuurders fors gekort moeten worden want ze verdienen nu nog veel meer. Als ze er tenminste echt aan moeten geloven want een deel houdt zich ook al niet aan de riante Balkenendenorm van 230.000 euro.

EuroDe Volkskrant inventariseerde de salarissen van topbestuurders en ontdekte dat de zakken nog flink gevuld worden. De grootste verdieners zitten bij de financiële toezichthiuders. Zo verdient de Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank, ruim 422.000 euro. Het geld hoeft ook niet meteen ingeleverd te worden. Volgens de nieuwe regeling mogen de topbestuurders nog vier jaar hun riante salaris houden waarna het langzaam wordt afgebouwd richting de nieuwe norm. Bij nieuwe medewerkers wordt het nieuwe maximum meteen van kracht.

De Volkskrant schrijft:

Vooral in de zorgsector wordt nu nog te veel betaald: bij twintig van de 25 onderzochte instellingen lag het inkomen boven de norm. Bij de corporaties is dat ruim eenderde. Het aan banden leggen van de inkomens moet een eind maken aan de maatschappelijke verontwaardiging over hoge salarissen in de (semi)publieke sector. Nu het plafond flink wordt verlaagd, groeien de zorgen dat goede bestuurders voor het beter betalende bedrijfsleven kiezen. Het kabinet is daar niet bang voor.

cc-foto: Kārlis Dambrāns

Geef een reactie

Laatste reacties (22)