Laatste update 11:38
18

Trump komt met nieuwe versie moslimban

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe versie uitgevaardigd van zijn beruchte moslimban. De nieuwe versie ontziet inwoners van Irak, een bondgenoot van de VS in de strijd tegen islamistisch terrorisme. Burgers uit Soedan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen worden wel door de maatregel getroffen, al worden er nu groepen uitgezonderd. Mensen die die al over visa en verblijfsvergunningen beschikken, raken die niet kwijt zoals bij de vorige versie wel het geval was. Studenten, zakenlieden en familieleden kunnen ook nog de Verenigde Staten binnen reizen.

Maar de nieuwe wet betekent nog steeds dat er geen vluchtelingen meer worden toegelaten, een van de maatregelen waar Trump zeer op gebrand is om zijn kiezers tevreden te stellen. Een aantal zaken zijn verdwenen uit de wet: er wordt niet meer gesproken over religie en de wet is niet meteen van kracht maar pas over anderhalve week om al te acute chaos op vliegvelden te voorkomen De vraag is wel of deze wet stand houdt bij toetsing aan de Grondwet door de rechter omdat de geest er van nog steeds indruist tegen Amerikaanse waarden. De eerste versie leidde wereldwijd tot protesten.

Critici wijzen er op dat Trump met deze wet juist het gedachtengoed van de radicale islamisten importeert. Die beweren immers dat het Westen er op uit is moslims te discrimineren en er dus nooit sprake kan zijn van een vreedzame coëxistentie. Volgens Trump is er grote haast vereist met de maatregel om het land te beschermen maar die bewering wordt ondergraven doordat het Witte Huis bewust enkele dagen gewacht heeft met de wet om “de positieve effecten” van rede die de president vorige week hield niet te overschaduwen.

Guardian: Trump travel ban: new order targeting six Muslim-majority countries signed

cc-foto: Michael Vadon

Geef een reactie

Laatste reacties (18)