Laatste update 13:30
48

Trump wil orkanen stoppen met inzet atoombom

President Donald Trump, die niet echt bekend staat om zijn kennis van of respect voor wetenschappelijk onderzoek, heeft diverse malen geopperd dat het Pentagon kernwapens moet inzetten tegen orkanen. Volgens de Amerikaanse nieuws- en opiniesite Axios zei hij tijdens een vergadering met top veiligheidsexperts over de dreiging van orkanen: “Ik snap het, ik snap het. Waarom gooien we er geen kernbom op?”

Trump heeft die suggestie al eerder gedaan in 2017. Ook toen werd hem vermoedelijk uitgelegd dat zoiets geen goed idee is. De suggestie van Trump leeft overigens onder meer Amerikanen met weinig of geen kennis van natuurkundige processen. Kort na de verkiezing van Trump wijdde National Geographic er een artikel aan: The Surprising History of a Really Bad Idea. De Amerikaanse meteorologische dienst heeft ook een webpagina om het publiek duidelijk te maken dat het niet echt een optie is.

Het idee werd bijna 60 jaar geleden, toen nucleair nog stond voor vooruitgang, geopperd door het toenmalige hoofd van de weerdienst. Er werd onderzoek naar gericht en de optie bleek om tal van redenen onverstandig. De Verenigde Staten wilde het testen van atoomwapens in de atmosfeer juist terugdringen, de radioactieve fallout die met de storm wordt verspreidt zou tot een ramp leiden maar bovendien bleek uit berekeningen dat een atoombom niet krachtig genoeg is om een orkaan te doven.

Een Witte Huis-medewerker verdedigde de vraag van Trump met het argument dat de president heel goed is in het stellen van lastige vragen. “Zijn doel, voorkomen dat een rampzalige orkaan het vasteland bereikt, is niet slecht.”

Trump ontkent het verhaal, zoals gebruikelijk via Twitter:

foto: United States Department of Energy

Geef een reactie

Laatste reacties (48)