Laatste update 20:16
78

Turkije voert stop in op studie Frans na islamkritiek Franse prominenten

In april ondertekenden ruim driehonderd Franse prominenten, waaronder oud-premier Valls en oud-president Sarkozy, een manifest waarin ze opriepen moordzuchtige passages uit de koran te verwijderen. Het ging daarbij met name om de eeuwenoude verzen die stellen dat joden, christenen en ongelovigen gedood of gestraft moeten worden. Volgens de ondertekenaars van het manifest dat zich richt tegen het ‘nieuwe antisemitisme’ zijn dergelijke teksten ‘achterhaald’ en zou er goed aan gedaan worden ze te laten vallen omdat moordende jihadisten zich er op beroepen.

Die oproep viel niet in goede aarde bij de Turkse president Erdogan, die de islam graag inzet om politieke zieltjes te winnen. Hij vergeleek de ondertekenaars met leden van IS. Zijn eerste, overigens late reactie, kwam begin mei. Wellicht werd er even gewacht om de woorden dichter op de komende verkiezingen in juni te laten horen. Erdogan stelde dat de Torah en Bijbel, de heilige boeken van de andere twee woestijnreligies, soortgelijke teksten bevatten.

Ook het recente aanbod van Frankrijk om te bemiddelen in het conflict tussen Turkije en Koerdische strijders schoot bij Erdogan in het verkeerde keelgat.

De Turkse raad voor het hoger onderwijs heeft nu besloten dat er geen studenten meer worden toegelaten tot de studies Franse taal- en letterkunde. Naast de korankritiek wordt als argument aangevoerd dat er op te weinig Franse universiteiten Turks gestudeerd kan worden.

Geef een reactie

Laatste reacties (78)