46

Turks inspraakorgaan naar de rechter om AOW-beleid

Proefprocedure tegen de afschaffing van de tegemoetkoming AOW voor mensen in Turkije van start

Het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) is een proefprocedure begonnen tegen de afschaffing van de tegemoetkoming AOW voor mensen die in Turkijke wonen. Turkse AOW’ers die in Turkije wonen krijgen ruim 33 euro per maand minder, maar zouden hier volgens het IOT wel recht op hebben.

Sinds 1 juni krijgen zo’n 280.000 personen in het buitenland geen tegemoetkoming meer. De tegemoetkoming is bedoeld om koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen te compenseren. AOW’ers in het buitenland hebben hier volgens het kabinet dus geen recht op.

Het IOT stelt dat Turkse AOW’ers in Turkije wel degelijk recht hebben op de tegemoetkoming vanwege de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije uit 1963. Volgens dit verdrag moeten Turken hetzelfde behandeld worden als onderdanen van EU-landen wanneer het zaken als toegang tot de arbeidsmarkt betreft.

Door dit associatieverdrag hebben diverse rechters eerder al geoordeeld dat Turkse immigranten met een verblijfsvergunning die sinds enkele jaren in Nederland verblijven, geen inburgeringscursus hoeven te doen.

De Volkskrant: Inspraakorgaan Turken naar rechter om AOW

Geef een reactie

Laatste reacties (46)