14

Turkse vrouw en Marokkaanse man vaakst depressief

Nederland 'depressiefste man van Europa'

Ruim een op tien Nederlanders gaf in 2012 aan somber of depressief te zijn geweest. Bijna 6 procent kreeg in 2011 antidepressiva verstrekt. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen komen depressieve gevoelens veel vaker voor, meldt Trouw op basis van het onderzoek.

Trouw haalt een aantal cijfers uit het de CBS-enquête:

In 2012 gaf één op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder in de Gezondheidsenquête van het CBS aan dat ze de afgelopen 12 maanden minstens 2 weken achter elkaar somber of depressief waren.

Vrouwen hebben anderhalf maal zo vaak depressieve gevoelens als mannen.

Het aandeel mensen met depressieve klachten is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Er zijn verschillen tussen bevolkingsgroepen:

Zo had 21 procent van de Marokkaanse mannen dit soort klachten in 2006-2012, tegenover 7 procent van de autochtone mannen.

Van de Turkse vrouwen was zelfs 26 procent somber of depressief, tegenover 11 procent van de autochtone vrouwen.

Ook het opleidingsniveau en het wel of niet hebben van betaald werk zijn factoren die samenhangen met depressieve gevoelens. Echter, ook na correctie voor deze verschillen blijft het aandeel personen met depressieve klachten relatief hoog bij Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen.

Antidepressiva
Het aantal mensen dat antidepressiva voorgeschreven kreeg is licht toegenomen. Ook dit percentage ligt hoger voor Turkse mannen en vrouwen en Marokkaanse mannen dan voor autochtonen. Het aandeel is het hoogst onder Turkse vrouwen, bijna 11 procent. Surinaamse vrouwen daarentegen gaven in de enquête aan meer last te hebben van depressie dan autochtone vrouwen, terwijl zij minder antidepressiva verstrekt kregen.

‘Depressiefste’ man van Europa
Onderzoekers van de Universiteit van Queensland presenteerden vorige maand in PLOS Medicine het Global Burden of Disease 2010. Dit geldt als de meest uitgebreide studie naar ongemak en dood door ziekten, schrijft Trouw. Depressiviteit rukt wereldwijd op, concludeerden de onderzoekers. Het aantal levensjaren dat mensen ongemak ondervinden door depressie steeg sinds 1990 met ruim 37 procent. Nederland is de ‘depressiefste’ man van Europa.

Trouw: ‘Marokkaanse man en Turkse vrouw depressiefst’

CBS: Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen vaker depressieve klachten dan autochtonen

Foto-cc: Doyle Saylor

Geef een reactie

Laatste reacties (14)