20

Tweede Kamer schaart zich achter VVD: wil verdrag met Marokko opzeggen

Opzeggen verdrag om woonlandbeginsel te kunnen invoeren gaat Nederland uiteindelijk meer geld kosten, dan opleveren ... Meerderheid stemt toch voor

In de Tweede Kamer heeft een meerderheid ingestemd met een motie van de VVD om het socialezekerheidsverdrag met Marokko op te zeggen, als de onderhandelingen tussen Asscher en Marokko in september niet tot een resultaat leiden. Dat meldt onder meer de Volkskrant. Minister Asscher (Sociale Zaken) had de motie ontraden, desalniettemin stemde een meerderheid voor het voorstel van VVD-Kamerlid Anoushka Schut.

Het kabinet wil, in navolging van de kabinetten Balkenende-Bos en Rutte-I, de uitkeringen die mensen die in Marokko woonachtig zijn, verlagen. De bedragen moeten worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud in dat land. Weduwen met een weduwenuitkering zagen deze al gekort, totdat een rechter onlangs oordeelde dat de verlaging in strijd is met het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland met Marokko heeft gesloten. Dankzij dit verdrag kan Nederland het vermogen van mensen die een uitkering ontvangen in Marokko controleren.

Principekwestie
Het lijkt vooralsnog vooral om een principekwestie van de VVD te gaan. Het wegvallen van de controle op vermogen gaat Nederland uiteindelijk namelijk meer geld kosten dan dat het verlagen van de uitkeringen oplevert. Het opzeggen van het verdrag werkt namelijk niet met terugwerkende kracht: het woonlandbeginsel gaat dan alleen voor nieuwe gevallen gelden. Hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Universiteit van Groningen, Gijsbert Vonk, spreekt dan ook van ‘symboolpolitiek’.

Het is overigens niet de eerste keer dat de rechter een streep haalt door een korting op nabestaandenuitkeringen. Eerder deed de rechter dat al met uitkeringen die naar Turkije werden overgemaakt. Turkije heeft echter een associatieverdrag met de EU, waardoor die korting onrechtmatig was. Momenteel loopt nog een hoger beroep over een korting op geëxporteerde kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Eerder verscheen op Joop: VVD zet relatie met Marokko op scherp
Gesteggel in kabinet om export uitkeringen naar Marokko
Nederland mag Marokkaanse weduwen pensioen niet afpakken

Geef een reactie

Laatste reacties (20)