9

Uitgevers mogen privégegevens kinderen inzien van staatssecretaris

Toegang tot schoolprestaties afzonderlijke leerlingen ... Pas in de toekomst wil Dekker gegevens anonimiseren

De privacywetgeving laat het inzien van privégegevens van kinderen door bedrijven toe, schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het bericht dat er grootscheepse gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen uitgevers en scholen. Volgens RTL Nieuws doen vrijwel alle schlen aan de gegevensuitwisseling mee via een systeem waarbij kinderen afzonderlijk in hun schoolprestaties te volgen zijn. Volgens Dekker mogen scholen dit doen als het noodzakelijk voor het onderwijsproces is.

Updates onderaan artikel
Dekker negeert de Kinderombudsman en andere deskundigen die kritisch zijn over de gegevensuitwisseling.  Zo zouden de gegevens geanonimiseerd worden om de privacy te beschermen van de kinderen, zouden ouders niet geinformeerd worden en zou de gegevensuitwisseling buitenproportioneel zijn.  Verder zeggen deskundigen van PriceWaterhouseCooper dat het feit dat ouders niet om toestemming is gevraagd, de inzage illegaal maakt.

Volgens Dekker worden er in 2015 afspraken gemaakt tussen scholen en uitgevers. Het zou de bedoeling zijn de gegevens in de toekomst te anonimiseren

Update 16:07
Kinderombudsman Marc Dullaert wil duidelijkheid van Dekker.

Ik vind het een taak van het ministerie om erop toe te zien dat er goed wordt omgegaan met deze waardevolle informatie. Dit moet controleerbaar en toetsbaar zijn.

RTL Nieuws: Staatssecretaris: Privégegevens kinderen weggeven mag

Cc-foto: Flickingerbrad

Geef een reactie

Laatste reacties (9)