Laatste update 15:24
9

Uitgezette vluchteling gearresteerd en mogelijk mishandeld in Bahrein

De in oktober naar Bahrein uitgezette Ali Mohammed Al-Showaikh is bij aankomst in de Golfstaat direct in hechtenis genomen en mogelijk mishandeld. Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland vragen aandacht voor zijn zaak. Beide mensenrechtenorganisaties hebben sterke bewijzen dat Al-Showaikh lichamelijk geweld is aangedaan na zijn arrestatie. Hij zit vast op grond van ‘terreur-gerelateerde aanklachten.’

Ondanks het feit dat Al-Showaikh zijn paspoort nog in bezit had ten tijde van zijn uitzetting uit Nederland in oktober vorig jaar én zich bereid toonde naar elk ander land dan Bahrein te worden gevlogen besloot Nederland hem toch uitgerekend naar dat land te sturen. Sindsdien zit hij vast in een Bahreinse cel, is hij herhaaldelijk verhoord en is hij tot een getekende bekentenis gedwongen. Hij is drie keer voorgeleid aan een rechtbank, waarbij de eerste twee keer een advocaat niet mee mocht. Bahrein voert al jaren een repressief beleid ten opzichte van advocaten, journalisten, politiek activisten, sjiitische geestelijken en vreedzame demonstranten, meldt Amnesty International. Zelfs Bahreini die in het buitenland wonen zouden te maken krijgen met intimidaties.

Nu hij inmiddels een advocaat mag hebben, is er evenwel nog altijd geen inzage in alle met de zaak gemoeide documenten. Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland eisen dat Nederland dit mogelijk maakt. Daarnaast willen zij een onafhankelijk onderzoek naar een antwoord op de vraag of Nederland zich schuldig maakt aan schending van het verbod op terugzending naar een voor de vluchteling gevaarlijk land.

Het is namelijk niet voor het eerst dat iets dergelijks plaatsvindt. Afgelopen weekend werd de Soedanese Ezzedin Rahmatallah Mehimmid uitgezet. Zijn advocaat vreest nu dat hij recht in de armen van de Soedanese veiligheidsdienst is geleid. Ook in Soedan vinden martelingen plaats bij mensen die zijn teruggestuurd.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)