45

Uitkeringen Nederlanders buiten Europa verlaagd

Minister Henk Kamp wil export kinderbijslag en kindgebonden budget buiten EU helemaal afschaffen

Nederlanders die buiten Europa een uitkering ontvangen zullen voortaan niet meer het gehele bedrag krijgen. Dat geldt voor de kinderbijslag, kindergebonden budget, nabestaandenwet en een uitkering voor deels arbeidsongeschikten die onvoldoende weten te verdienen. Het kabinet wil het bedrag aanpassen aan de levensstandaard van het land waar de desbetreffende persoon woont.

De plannen over het korten op de export van een aantal uitkeringen was al aangekondigd door het vorige kabinet, maar was overgenomen in regeerakkoord van het huidige kabinet. De nieuwe regelingen moeten vanaf volgend jaar ingaan.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakte donderdag aan de ministerraad bekend dat de hoogte van de uitkeringen voortaan wordt vastgesteld op basis van de kosten voor levensonderhoud in het desbetreffende land. Voor landen als Turkije en Marokko betekent dat lagere uitkeringen.

Kamp wil op den duur de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget buiten Europa helemaal afschaffen, maar die stap heeft nog wat voeten in de aarde. Verdragen zouden dan aangepast moeten worden.
Trouw: ‘Export’ uitkeringen buiten Europa aan banden

Geef een reactie

Laatste reacties (45)