19

Uitstel huishoudentoeslag blijkt miljardenstrop

Asscher: vereenvoudiging toeslagenstelsel 'te complex' ... Huishoudentoeslag zou in de plaats komen van zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en ouderenregeling

Het kabinet voert de huishoudentoeslag, die volgend jaar volgend jaar de zorg-, huur- en andere toeslagen had moeten vervangen, voorlopig niet in. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes lieten de Tweede Kamer maandagavond weten dat het plan onuitvoerbaar is gebleken. Het uitstellen van het plan betekent echter opnieuw een flinke tegenvaller voor de begroting. Volgend jaar gaat het om 600 miljoen euro, de jaren erna om 1,2 miljard.


De huishoudentoeslag zou de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de huurtoeslag en een regeling voor ouderen vervangen, waardoor het toeslagensysteem eenvoudiger zou worden. De ingewikkelde constructie blijkt nu echter praktisch niet haalbaar, en zelfs te leiden tot een stijging van de uitgaven. De Belastingdienst vindt dat de huishoudentoeslag ‘dermate complex is dat dit voor grote problemen zorgt’:

Toevoeging van de huishoudentoeslag in de huidige vorm aan het huidige pakket van werkzaamheden van de Belastingdienst, leidt tot een onverantwoorde stijging van de continuïteitsrisico’s ten aanzien van de belastingheffing en toeslagen.

Het plan gaat daarom tijdelijk in de ijskast, terwijl er naar een ‘alternatieve vorm’ van de alles-in-één-toeslag wordt gezocht. Asscher en Wiebes zullen echter wel met spoed op zoek moeten naar alternatieve dekking, omdat er al een bezuiniging van 1,2 miljard euro was ingeboekt.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)