45

Uitzetten van langdurig in Nederland verblijvende kinderen is schadelijk

De constante stress die samenhangt met het risico een land te worden uitgezet, heeft grote gevolgen voor de hersenontwikkeling van een kind. Dit blijkt uit een onderzoek van tientallen wetenschappers, waaronder twee docenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij een daadwerkelijke uitzetting is het vaak moeilijk voor kinderen hun weg te vinden in een nieuw land door de schade die ze hebben opgelopen tijdens het proces van de asielaanvraag.

‘De chronische stress waar kinderen aan zijn blootgesteld kan hun hersenfuncties zodanig aangetast hebben, dat daardoor de kans dat zij van deze schade herstellen en zich kunnen aanpassen aan de leefomstandigheden in het land van herkomst uiterst klein geworden is’, zeggen de onderzoekers. Het uitzetten van lang in Nederland verblijvende is volgens de huidige inzichten dan ook onverantwoord, schrijven zij. Den Haag wordt opgeroepen de inzichten uit het rapport mee te nemen in toekomstige zaken om tot ‘wetenschappelijk onderbouwde besluiten te komen.’

Het gaat hier overigens niet om nieuw onderzoek, maar uit een overzicht van bestaande studies onder de titel ‘Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen.’ Er werd onder andere gekeken naar de zaak van Howick en Lili, die na veel getouwtrek uiteindelijk mochten blijven. Bijna veertig hoogleraren onderschrijven de bevindingen.

Cc-foto: Henry Burrows

Geef een reactie

Laatste reacties (45)