7

Universiteit Utrecht bedankt voor financiering tabaksindustrie

De Universiteit Utrecht heeft aan PMI Impact (Philip Morris) laten weten toch geen prijs te stellen op financiering (360.000 euro in twee jaar) van een onderzoek naar tabakssmokkel. Het onderzoek door prof. Vervaele gaat door, maar wordt gefinancierd door de universiteit zelf. CvB-voorzitter Anton Pijpers:

Het bestrijden van tabakssmokkel is belangrijk. Dat was ook reden om na ampele afweging in te stemmen met het indienen van het onderzoeksvoorstel bij PMI Impact; de wetenschappelijke onafhankelijkheid was gegarandeerd. Gezien de maatschappelijke discussie en op nadrukkelijk verzoek van voor ons zeer belangrijke partners, hebben we besloten een streep te zetten door de financieringsconstructie. Wij doen dit onderzoek vanwege het maatschappelijk belang dat ermee gediend is in termen van volksgezondheid en voordelen voor overheden. Het was en is cruciaal dat het onderzoek volledig onafhankelijk is, en iedereen kennis kan nemen van de resultaten. Dat is zo. Belangrijke afnemers van het onderzoek zijn: Europese en nationale beleidsmakers, douanediensten, politie, het OM en de rechterlijke macht.

KWF interim-directeur Sigrid Attema is blij met de stap van de universiteit:

Dit is een verstandige stap. De tabaksindustrie is geen normale industrie en daarom is het onwenselijk dat ze wetenschappelijk onderzoek financieren.

De Universiteit Utrecht gaat vanaf komende maand met een interdisciplinair en internationaal team van juristen en criminologen onderzoeken hoe de handhaving van illegale tabakshandel binnen de EU verbeterd kan worden.

Cc-foto: Bryan

Geef een reactie

Laatste reacties (7)