6

Universiteit wordt niet beter na keuring

'Er wordt nog steeds vooral papier verschoven'

In 2011 werd landelijk een nieuw keuringssysteem ingevoerd voor hogescholen en universiteiten. Het idee: als de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) vaststelt dat de kwaliteitszorg op orde is, dan worden de individuele opleidingen daarna minder intensief gecontroleerd. Het gevolg zou moeten zijn dat ze minder tijd kwijt zijn aan visitaties en dat daardoor ook het onderwijs beter zou worden. Dat blijkt nu echter niet zo te werken.

Uit een rapport van de Leidse Universiteit blijkt het nieuwe systeem in de praktijk geen verbetering is. De keuring kost de opleidingen te veel tijd en het onderwijs verbetert niet. Vice-rector Simone Buitendijk verklaart tegenover NRC:

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, bij opleidingen die niet zo goed werden beoordeeld, maar ook bij opleidingen die het heel goed deden. Daaruit kwam een coherent en consistent beeld naar voren: dit werkt niet. De onderwijsvisitaties zijn nog steeds een enorme belasting voor de opleidingen.

Opleidingen worden in het nieuwe stelsel op minder categorieën beoordeeld, maar dat betekent niet dat het papierwerk is afgenomen. Van Buitendijk.

Docenten zijn nog steeds veel tijd kwijt aan de visitaties. Vooral het rapport met daarin de zelfstudie van een opleiding vormt een zware belasting. Het is niet duidelijk wat er precies in die zelfstudie moet staan, dus daarom zetten opleidingen er maar zo veel mogelijk in, om zo de kans te vergroten dat de visitatiecommissie positief oordeelt.

Ze hoopt nu dat het accreditatiesysteem weer tegen het licht aan gehouden wordt en weer kan wijzigen. Zo pleit ze onder meer voor onaangekondigde controles.

“Dat zorgt ervoor dat de opleidingen niet maanden bezig zijn om een visitatie voor te bereiden én dat je een beter beeld krijgt van hoe het er bij zo’n opleiding echt aan toegaat.

NRC (betaalde toegang): Universiteit niet beter door keuring

cc-foto: Francis Vlieghe

Geef een reactie

Laatste reacties (6)