5

Universiteiten en AIVD werken aan strategie contraspionage

Inlichtingendienst maakt universiteiten 'bewuster' van risico's 'buitenlandse bollebozen'

Geheime inlichtingenofficieren die zich voordoen als student. In april bracht de AIVD het fenomeen van undercover bollebozen onder de aandacht bij universiteiten. Inmiddels hebben de wetenschappelijke instellingen regelmatig contact met de AIVD om alert te zijn op spionagepraktijken.

IJverige studenten worden graag als kennismigrant naar Nederland gehaald, maar dit lokken van ‘buitenlandse bollebozen’, zoals de AIVD het in april noemde, kan leiden tot spionage van buitenlandse inlichtingenofficieren die zich als onderzoeker of student voordoen. De AIVD was ongerust over de veiligheidsmaatregelen die universiteiten nemen om gevoelige informatie te beschermen.
De universiteiten ontwikkelen nu meer en meer een integraal veiligheidsbeleid. Dat schrijven demissionaire ministers André Rouvoet van Onderwijs en Ernst Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken aan de Kamer, zo is te lezen in de Volkskrant. 
Ook bedrijven worden door de AIVD beter voorgelicht over spionagepraktijken. Vorige week schreef het ANP dat tientallen buitenlandse inlichtingendiensten in Nederland actief op zoek zijn naar economische informatie. Volgens een voorlichter van de AIVD zou het gaan om spionnen uit ‘bevriende’ landen uit de Europese Unie.

Volkskrant: AIVD maakt universiteiten bewust van spionage
ANP: Spionnen zoeken naar bedrijfsinformatie

cc-foto: Goulao

Geef een reactie

Laatste reacties (5)