20

Update: Bewoners Vluchtkerk mogen nog even blijven

Aankomende kou weerhoudt eigenaar ervan de uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te zetten

De ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers die in de Vluchtkerk in Amsterdam zitten, mogen hier toch langer blijven. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de eigenaar van het gekraakte gebedshuis en burgemeester Eberhard van der Laan, zo meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Update vrijdag 13.55
De bewoners van de kerk moesten eigenlijk op vrijdagmiddag om 17.00 uur het gebouw verlaten. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft erop aangedrongen de overeenkomst nog even te verlengen, ook vanwege de kou buiten. “De eigenaar heeft dat toegezegd en hij heeft volgende week een gesprek met de burgemeester over de termijn waarop de bewoners weg moeten”, zegt een woordvoerder van de burgemeester in het Noord-Hollands Dagblad.

Eerder
Ondanks de vorst die er ook dit weekend weer aankomt, zouden de ongeveer 120 vluchtelingen die tijdelijk onderdak vonden in de Amsterdamse Vluchtkerk vrijdag gewoon weer op straat komen te staan.

Hoewel de betrokken vrijwilligers en kerken in allerijl enkele tijdelijke slaapplekken hebben weten te regelen voor de zieken, (zwangere) vrouwen, ouderen en kinderen, betekent dit voor een groot deel van de groep een veroordeling tot het daklozenbestaan. Daarnaast betekent op straat slapen een groter risico om in de cel te belanden, ook al hebben zij geen enkel vergrijp gepleegd. Behalve dan misschien naar Nederland vluchten en niet meer terug kunnen.

Uit onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek, verricht in opdracht van AT5, bleek al dat 70 procent van de Amsterdammers hoopt op een oplossing of opvang vanuit de gemeente. Hoewel de motie waarin werd gepleit voor een bemiddelende rol van de Gemeente Amsterdam door de raad is aangenomen, zijn er nog geen stappen genomen in de richting van daadwerkelijke opvang. De Vluchtkerk zal vandaag nog een concreet hulpverzoek verzenden in de hoop de gemeente tot actie te bewegen.

Vanuit de overheid blijft men ondertussen wel aandringen op gesprekken met de Dienst Terugkeer en Vertrek, maar dit biedt de vluchtelingen geen soelaas. Volgens Jasper Klapwijk, vrijwilliger van de Vluchtkerk, zijn velen van hen simpelweg niet uitzetbaar. 80 procent van de Vluchtkerkbewoners heeft reeds in detentie gezeten en is vervolgens op straat beland. Een extra rondje in die carrousel is zinvol noch humaan.

De vluchtelingen laten in een persbericht weten hun overeenkomst met de eigenaar te eren. “Wij zijn geen criminelen, al voelen we ons door de overheid soms wel zo behandeld.” Toch lijkt deze beslissing niet unaniem. Een deel van de groep overweegt om toch nog even te blijven, omdat ze bang zijn het niet te overleven op straat. Ook de Haagse Sacramentskerk is voor hen geen optie.

De vluchtelingen van de Vluchtkerk staan symbool voor de keerzijde van het strenge Nederlandse asielbeleid. Mensen die op papier zijn uitgezet en als resultaat door geen enkele instantie meer worden erkend, lopen net zolang tegen de bureaucratische muur op tot zij breken en gedwongen worden te overleven in een schaduwversie van de samenleving waar onze wetten niet gelden. Of de bewoners van de Vluchtkerk eenzelfde lot ten deel zal vallen, gaan we morgen merken.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)