117

Update: Gemeenten vrezen ‘schijnverhuizingen’

Huishoudtoets voor uitkeringen zou leiden tot fraude ... Deze week in de Kamer: De afbraak van een sociaal vangnet ... De hervorming van wajong, sociale werkplaatsen en bijstand: Een besparing van 2 miljard, tienduizenden mensen aan de kant

Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) verdedigt deze week zijn wetsvoorstel Werken naar Vermogen in de Tweede Kamer. Zelf noemt hij het dé hervorming van het kabinet-Rutte, zo schrijft de Volkskrant dinsdag. Ingrijpend zal het in ieder geval zijn. De samenvoeging van wajong, sociale werkplaatsen en bijstand zal gevolgen hebben voor 650 duizend mensen. Meer mensen zullen aan het werk geholpen worden, zegt De Krom. Nee, zeggen critici, er zullen juist meer mensen aan de kant komen te staan door deze ijskoude bezuiniging.

UPDATE woensdag 08.30
Gemeenten vrezen op grote schaal verhuizingen en schijnverhuizingen door de invoering van de huishoudtoets, meldt de Volkskrant woensdag. Door deze maatregel worden uitkeringen van ouders gekort of stopgezet indien inwonende volwassen kinderen betaald werk hebben. Als de werkende kinderen verhuizen, krijgen de ouders soms juist recht op hogere uitkeringen.

De huishoudtoets geldt sinds 1 januari bij nieuwe aanvragen voor een uitkering en per 1 juli voor de bestaande gevallen. De hoogte van de uitkering wordt afhankelijk van het opgetelde gezinsinkomen op één adres. Zo wil VVD-staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) ‘het stapelen van uitkeringen achter één voordeur’ tegengaan. De Krom verwacht met de huishoudtoets 50 miljoen euro te bezuinigen.

EERDER
Onder de critici van de hervormingen van De Krom is ook de eigenlijke bedenker van het plan, oud-minister van Sociale Zaken Bert de Vries. In de papieren editie van de Volkskrant van maandag zegt hij “vreselijk verdrietig” te zijn dat zijn plan “wordt misbruikt voor een enorme bezuiniging”. 

De Vries, minister van Sociale Zaken van 1989-1994, presenteerde vier jaar geleden zijn rapport Werken naar Vermogen over de samenvoeging van drie regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Regelingen voor kwetsbare mensen die het zelf niet redden: de sociale werkplaatsen, de regeling voor de jonggehandicapten en de bijstand. De Vries was minister voor het CDA, maar is partijloos sinds de vorming van het minderheidskabinet VVD-CDA dat wordt gedoogd door de PVV, zo schrijft de Volkskrant.
Het grote verschil tussen zijn plan en de voorstellen van de Krom?

In het voorstel van de commissie die ik voorzat, zouden de drie regelingen echt worden samengevoegd tot één regeling. Nu blijven er drie uitgeklede regelingen bestaan. De sociale werkplaats wordt een sterfhuis.”

“Het voorstel heeft desastreuze gevolgen. In theorie komen jongeren die niet meer in de Wajong terecht kunnen straks in de bijstand. In de praktijk zullen tienduizenden mensen zonder uitkering komen te zitten. Ze krijgen geen bijstand omdat ze thuis wonen en hun ouders of partner inkomen hebben. En omdat ze geen uitkering krijgen, zal de gemeente niet naar ze omkijken. De gemeente krijgt de handen vol aan degenen die wel een uitkering krijgen. Tienduizenden verkommeren straks omdat de overheid niet naar ze omkijkt.

De Volkskrant zet de veranderingen op een rij:

Sociale werkplaatsen
In de sociale werkplaatsen werken nu 100 duizend mensen en staan er 20 duizend op de wachtlijst. De capaciteit van de werkplaatsen gaat omlaag naar maximaal 30 duizend plekken voor mensen die niet anders dan onder strikte begeleiding kunnen werken. De andere nieuwe gevallen komen in de bijstand.

Wajong
De Wajong wordt beperkt tot volledig, duurzaam arbeidsongeschikten. Nu hebben 220 duizend mensen een uitkering omdat zij met een handicap zijn geboren of voor hun 18de gehandicapt zijn geworden. Degenen die kunnen werken, moeten aan het werk, anders komen ze in de bijstand terecht.

Bijstand
Nu zitten ruim 300 duizend mensen in de bijstand. Daar komen dus degenen bij die niet meer in de sociale werkplaats en de Wajong terecht kunnen. Degenen die spaargeld hebben, een partner met inkomen of samenwonen met mensen die een inkomen hebben, zoals ouders, krijgen geen bijstand.

Werknemers in de sociale werkplaatsen en degenen in de bijstand moeten werk accepteren onder het minimumloon. De gemeente vult het loon aan tot minimumloon. Het voordeel hiervan is dat de betrokkene ‘echt’ werk doet en de gemeente uitkeringsgeld uitspaart.

Minimumloon
Per plek in de sociale werkplaats krijgen gemeenten voortaan het minimumloon vergoed, 20 duizend euro per jaar, terwijl het gemiddelde loon daar 27 duizend euro per jaar is. Het verschil moeten gemeenten bijpassen. Dat kan uit het bedrag dat zij krijgen om mensen uit de bijstand aan werk te helpen en bij dat werk te begeleiden. Dat budget wordt met 400 miljoen euro verlaagd. Gemeenten voorzien dat daardoor weinig of geen geld overblijft om mensen aan werk te helpen.

De Tweede Kamer gaat woensdag verder met de behandeling van de wet, donderdag volgt de termijn van het kabinet. Het wetsvoorstel kan bij voorbaat rekenen op steun van VVD, CDA en gedoogpartij PVV.

Volkskrant: Deze week in de Kamer: Dé hervorming van het Kabinet-Rutte

Papieren/digitale VK: ‘Het kabinet misbruikt mijn plan’

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (117)